1. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) wraz z dokumentami w nim wspomnianymi określa warunki korzystania ze strony www.mojkrajtakipiekny.com oraz warunki zakupu produktów za jej pośrednictwem.

Należy zapoznać się starannie z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze strony. Jako Konsument lub jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi, Klient musi zaakceptować Regulamin zanim złoży zamówienie, a po jego zaakceptowaniu postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla danego zamówienia.

Regulamin może ulec zmianom, jednakże zmiany nie będą miały zastosowania do zaakceptowanych przez Klienta postanowień Regulaminu do każdego ze złożonych już zamówień. Bardzo ważne jest zapoznawanie się z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności za każdym razem, gdy składane jest nowe zamówienie.

W razie pytań dotyczących Regulaminu lub Polityki Prywatności, Klient może skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość mailową na adres: biuro@mojkrajtakipiekny.com

Umowa kupna produktów za pośrednictwem tej strony będzie dalej zwana „Umową”.

 

2. INFORMACJE O SPRZEDAWCY

Sprzedaż produktów za pośrednictwem niniejszej strony realizowana jest pod nazwą Mój Kraj Taki Piękny lub w skrócie: MKTP przez Karolinę Sielską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MKTP Karolina Sielska-Głuchowska z siedzibą w Karczewie (05-480), ul. Jagodne 5, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 5322045011, Regon: 146481182, (zwaną dalej „MKTP”).

 

3. KORZYSTANIE ZE STRONY WWW.MOJKRAJTAKIPIEKNY.COM 

Podczas korzystania z tej strony i przy składaniu zamówień za jej pośrednictwem Klient zobowiązuje się do:

 1. Używania strony wyłącznie do składania prawnie wiążących zapytań i zamówień;
 2. Niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;
 3. Poszanowania praw własności intelektualnej i niekopiowania żadnych treści/zdjęć ze strony;
 4. Nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień;
 5. Podania prawdziwego i dokładnego adresu e-mail, adresu do korespondencji lub innych danych kontaktowych, jakie okażą się niezbędne do złożenia zamówienia. Jeżeli Klient nie poda nam wszystkich wymaganych informacji, nie będzie mógł złożyć zamówienia.

Składając zamówienie na stronie, Klient oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania umów).

Aby korzystać ze strony www.mojkrajtakipiekny.com, Klient potrzebuje działającej przeglądarki internetowej.

 

4. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW I DOSTĘPNOŚĆ USŁUG 

Właściwości prezentowanego produktu są opisane w informacji o produkcie i jego opisie, który jest dostępny na stronie internetowej www.mojkrajtakipiekny.com. Zdjęcia produktów na stronie www.mojkrajtakipiekny.com mają charakter informacyjny.

Artykuły oferowane na stronie mogą zostać dostarczone na terytorium Polski i za granicę.

 

5. ZAMÓWIENIE I JEGO REALIZACJA

Aby złożyć zamówienie, Klient musi przejść całą procedurę zakupu online, tj. dodać wybrany produkt do koszyka, wybrać sposób dostawy, przejść do płatności (wybierając jeden z oferowanych sposobów) i kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.mojkrajtakipiekny.com. .

W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, MKTP skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, MKTP ma prawo do anulowania zamówienia.

W przypadku rejestracji Klienta, otrzyma on e-mail potwierdzający rejestrację jego konta. Zakupów można także dokonać jako tzw. gość (bez rejestracji).

Następnie Klient otrzyma od nas automatyczny e-mail potwierdzający otrzymanie przez nas zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”).

Klient, po dokonaniu płatności, otrzyma automatyczny e-mail z potwierdzeniem płatności. Jeżeli nie dokona jej natychmiast, po 48h od złożenia zamówienia otrzyma e-mail z przypomnieniem o płatności. Po bezskutecznym upływie kolejnych 48h, tj. kiedy Klient nie dokonał płatności w terminie 96h po dokonaniu zamówienia, zostanie ono automatycznie anulowane.

Jeżeli, po złożeniu zamówienia, Użytkownik zorientuje się, że w zamówieniu jest błąd dotyczący rodzaju lub ilości wybranych produktów czy też dotyczący innych danych, powinien niezwłocznie skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie (zakładka „Kontakt” na stronie www.mojkrajtakiepiekny.com.

Po potwierdzeniu płatności, zamówienie otrzymuje status kompletowania. Klient otrzyma wówczas e-mail z informacją: „Status: kompletowanie zamówienia”. Realizacja zamówienia i przygotowanie do wysyłki trwają zwykle od 1 do 7 dni roboczych. MKTP zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia (np. w sytuacji, gdy dany produkt okaże się wybrakowany, a nie ma innego identycznego na stanie magazynowym).

Kiedy przetworzymy zamówienie i przygotujemy je do wysyłki, wyślemy Klientowi wiadomość e-mail o przygotowaniu zamówienia i danych wysyłki ("Status: wysłane").

W momencie wysłania przez nas i otrzymania przez Klienta Potwierdzenia wysyłki, dochodzi do zawarcia między nami a Klientem Umowy.

Zamówienie Klienta jest również rejestrowane i przechowywane przez system. Dokumenty księgowe potwierdzające Umowę dokonaną za pośrednictwem naszej strony są przechowywane przez okres 5 lat.

Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane MKTP i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 

6. DOSTAWA 

Dostarczymy produkt(y) zgodnie z informacjami zawartymi w e-mailu Status: wysłane i w przybliżonym przedziale czasowym wskazanym przy wyborze rodzaju dostawy.

W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało „dostarczone" z chwilą, gdy Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie faktycznie w posiadanie produktu, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru zamówionych produktów pod ustalonym adresem dostawy. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

Klient może wybrać sposób dostawy w momencie składania zamówienia. Dostępni przewoźnicy to: DHL, DHL Express, InPost (w tym Paczkomaty), Poczta Polska. Na terenie Polski darmowa dostawa przysługuje, gdy zamówienie ma wartość minimum 300 PLN, w krajach Unii Europejskiej: do zamówień o wartości minimum 500 PLN, a dla zamówień od 1000 PLN dostawa jest darmowa na całym świecie.

Dostawa w soboty możliwa jest w miarę dostępności usług u danego przewoźnika.

 

7. NIEMOŻNOŚC REALIZACJI DOSTAWY PO STRONIE KLIENTA 

Jeżeli Klient jest w zwłoce w zakresie odbioru zamówienia, udzielimy mu dodatkowego terminu na odbiór zamówienia. W przypadku niemożności dostarczenia zamówienia w tym dodatkowym terminie, mamy prawo anulować zamówienie (odstąpić od Umowy), a Umowa zostanie rozwiązana. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone w terminie 14 dni. W sytuacji braku odbioru przesyłki z winy Klienta, musi on ponieść bezpośrednie koszty wysyłki, który odliczymy przy zwrocie środków.

 

8. PRZENIESIENIE RYZYKA I TYTUŁU WŁASNOŚCI DO PRODUKTÓW 

Z chwilą dostawy za ryzyko związane z produktem odpowiada Klient. Klient w pełni obejmie produkty w posiadanie w momencie ich dostawy. 

 

9. CENA I PŁATNOŚĆ

Ceny podane na stronie zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają jednak opłaty za przesyłkę, którą dodajemy na koniec do ceny, którą ma zapłacić Klient.

Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże zmiany cen nie mają zastosowania do zamówień już złożonych.

Użytkownik ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

- Paypal (przedpłata),

 • - TPay (przelew, karta, przekaz pocztowy, G-Pay, BLIK, Peo Pay),
 • - PayU,
 • - Przelewy24,
 • - za pobraniem.

 

Klient powinien dokonać płatności w ciągu 4 dni roboczych. Nie dotyczy to opcji płatności za pobraniem. W wyjątkowych sytuacjach, np. gdy dany produkt jest w ostatnich egzemplarzach, płatność może być wymagana w krótszym terminie 24h.

Klient może otrzymać paragon lub Fakturę VAT, jeżeli dokonuje zakupu jako przedsiębiorca na cele związane z jego działalnością gospodarczą.

 

10. POLITYKA ZWROTÓW I WYMIANY 
10.1. Ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy

Jeżeli Klient jest Konsumentem lub jednoosobowym przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenckimi, to zgodnie z art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) („Ustawa”) ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi albo wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony produkt lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi powinien powiadomić nas o tym wyraźnie pod adresem: sklep@mojkrajtakipiekny.com w drodze oświadczenia (wysłanego e-mailem, wpisując w temacie: „Odstąpienie od umowy”). Podawanie powodu odstąpienia nie jest wymagane. Konsument/ jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi może skorzystać z Wzoru formularza odstąpienia od Umowy (znajdującym się na stronie MKTP w zakładce „ZWROTY/WYMIANY/REKLAMACJE”), lecz nie jest to obowiązkowe. Ułatwi to zdecydowanie zwrot, dlatego rekomendujemy skorzystanie z formularza.

Konsumentowi lub jednoosobowemu przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenckimi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest zakup jednego z następujących produktów:

 • Produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Konsumenta (np. zamówienia niestandardowe dostosowane do potrzeb klienta);
 • Towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Skutki odstąpienia od Umowy

W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy przez Konsumenta/jednoosobowego przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenckimi, zwracamy wszystkie otrzymane od niego wpłaty, w tym koszty wysyłki produktu do nas, a jeżeli Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez www.mojkrajtakipiekny.com, Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi nie otrzyma zwrotu dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy.

W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy i wyboru najtańszego oferowanego przez nas sposobu wysyłki, zwrot środków nastąpi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od niniejszej Umowy. MKTP może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/jednoosobowego przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenckimi do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/jednoosobowego przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenckimi dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi ma obowiązek zwrócić rzecz MKTP niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem (na adres podany w formularzu ZWROTU).

Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi odpowiada za ewentualne zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z posługiwania się nią w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia jej charakteru, właściwości i funkcjonowania.

Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi odsyła rzeczy będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Zalecamy więc zwrot produktu w oryginalnym opakowaniu, co uchroni go przed zniszczeniem.

Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania do Klientów niebędących konsumentami lub przedsiębiorców, zawierających Umowę na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Towarów zakupionych w sklepie internetowym nie można zwracać w butikach stacjonarnych oferujących nasze projekty, wysyłać do paczkomatów ani dostarczać ich osobiście do punktu zwrotu.

 

10.2. Wymiana produktu

Zakupiony produkt można wymienić w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Wymieniana rzecz nie może nosić znamion użytkowania i musi być w takim stanie, w jakim Klient ją otrzymał – wraz z nieoderwanymi metkami. Klient musi też obowiązkowo dołączyć dowód zakupu (paragonu, faktury lub potwierdzenia zapłaty z banku).

Wymiana jest możliwa, jeśli wybrana przez Klienta rzecz (model, kolor, rozmiar) jest dostępna w magazynie. Wymiana trwa do 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki z rzeczą do wymiany.Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem wymiany na własny koszt i ryzyko. Zalecamy więc zwrot produktu w oryginalnym opakowaniu, co uchroni go przed zniszczeniem. Ponowna wysyłka wymienionej rzeczy następuje na koszt MKTP.

Opcja wymiany jest niezależna i nie ogranicza w żaden sposób ustawowego prawa Konsumenta lub jednoosobowego przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenckimi do odstąpienia od Umowy.

W celu dokonania wymiany, należy wypełnij dołączony do zamówienia formularz (można go też pobrać ze strony MKTP w zakładce „ZWROTY/WYMIANY/REKLAMACJE”).

 

11. ZWROTY WADLIWYCH PRODUKTÓW (RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU) 

Jeśli zakupiony produkt ma wadę, Klient będący Konsumentem/jednoosobowym przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenckimi może złożyć reklamację na podstawie Kodeksu cywilnego - art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Konsumenci/jednoosobowi przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenckimi mają prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu produktu w przypadku ich wadliwości. Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 lat od dnia dostarczenia produktu (-ów). W celu zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi, Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi musi jedynie uprawdopodobnić zakup – np. podając numer zamówienia, za pomocą przedstawienia paragonu/faktury lub potwierdzenia z banku.

W terminie 2 lat od dostarczenia produktu Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi może, zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta/jednoosobowego przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenckimi jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta/jednoosobowego przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenckimi inny sposób zaspokojenia. Reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni.

Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi powinien wysłać nam produkt wraz z oznaczeniem kosztu wysyłki produktu do nas (przesyłka pocztowa ekonomiczna).

Zalecamy dokonywanie reklamacji w ramach rękojmi za pomocą wypełnienia formularza, dostępnego w zakładce „ZWROTY/WYMIANY/REKLAMACJE”.

 

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

Produkt jest wadliwy, jeżeli: (i) nie posiada właściwości, które tego rodzaju rzecz powinna posiadać w związku z celem przewidzianym w Umowie lub wynikającym z okoliczności bądź w związku z jego przeznaczeniem, (ii) nie posiada właściwości, o których sprzedawca zapewnił kupującego, w szczególności poprzez przedstawienie kupującemu próbki lub modelu, (iii) nie jest przeznaczony do celu wskazanego przez sprzedawcę kupującemu w momencie zawarcia Umowy, a sprzedawca nie dokonał zastrzeżenia co do zamierzonego użycia, oraz (iv) został wydany kupującemu niekompletny.

 

13. TWOJE DANE I PRYWATNOŚĆ 

Informacje lub dane osobowe przekazane przez Klienta będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności i obowiązującym prawem, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).14. PROMOCJE, KODY ZNIŻKOWE I PREZENTY DO ZAMÓWIEŃ

MKTP umieszcza na stronie www.mojkrajtakipiekny.com akcje promocyjne oraz kody zniżkowe o których informuje także poprzez kanały social media. Promocje nie łączą się ze sobą.

Jeżeli Klient zapisze się na subskrypcję Newslettera, otrzymany kod zniżkowy nie łączy się z innymi kodami zniżkowymi dostępnymi na stronie www.mojkrajtakipiekny.com.

MKTP ma prawo dodawać do zamówień drobne prezenty do zamówień (pierniczek). W sytuacji zwrotu zamówienia, Klient nie ma obowiązku zwrotu tych drobnych prezentów.

Od określonej kwoty mogą przysługiwać także dodatkowe produkty jako prezent, np. torba MKTP. W sytuacji zwrotu całości zamówienia, Klient jest zobowiązany także do zwrotu takiego dodatkowego produktu.

 

14. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDOWA

Wszelkie spory wynikające z korzystania z naszego portalu lub Umowy czy inne kwestie z nimi związane podlegają niewyłącznej właściwości sądów polskich.

Jeżeli, jako kupujący, Klient chciałby złożyć reklamację w związku z korzystaniem ze strony www.mojkrajtakipiekny.com może skierować ją do nas za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres sklep@mojkrajtakipiekny.com, w celu poszukiwania pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

W związku z tym, jeśli umowa sprzedaży została zawarta pomiędzy Użytkownikiem a nami online za pośrednictwem tej strony internetowej, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013 niniejszym informujemy, że Klient ma prawo do poszukiwania rozwiązania z nami ewentualnego sporu konsumenckiego w sposób pozasądowy poprzez platformę do rozwiązywania sporów online, dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Warszawa, 31.12.2020r.

 

 

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PRE-ORDER

 

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. W sklepie internetowym działającym pod adresem http://mojkrajtakipiekny.com („Sklep Internetowy”) prowadzonym przez Sprzedającego - MKTP Karolina Sielska-Głuchowska z siedzibą w Karczewie (05-480), ul. Jagodne 5, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 5322045011, Regon: 146481182, udostępniana jest czasowo możliwość składania Zamówień w trybie Pre-order.
 2. Zamówienia Pre-order – zamówienie towaru przed datą oficjalnej premiery w Sklepie Internetowym, wysyłanego do Klienta w dniu premiery produktu w Sklepie Internetowym.
 3. Zamówienia Pre-order są przeznaczone dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., które zaakceptują niniejszy Regulamin wraz z REGULAMINEM ZAKUPÓW I KORZYSTANIA ZE STRONY („Klient”).
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Zamówień Pre-order, zastosowanie znajduje REGULAMIN ZAKUPÓW I KORZYSTANIA ZE STRONY.

 

§ 2 Zamówienie Towaru w trybie Pre-order.
 1. Sprzedający ma możliwość czasowego udostępniania w Sklepie Internetowym towarów, które Klient będzie mógł nabyć w trybie Pre-order.
 2. Opisy towarów wraz ze zdjęciami dostępnych do Zamówienia Pre-order będą znajdowały się w Sklepie Internetowym i będą opatrzone informacją o tym, że stosuje się wobec nich tryb Zamówień Pre-order.
 3. W opisie towaru udostępnionego w Sklepie Internetowym do Zamówień Pre-order będzie znajdowała się informacja o planowanej dacie premiery towaru i planowanej dacie wysyłki Zamówień Pre-order do Nabywców.
 4. Wysyłka towaru do Klienta Zamówionego Pre-order nie nastąpi później niż w terminie podanym w opisie zamawianego produktu dni od dnia złożenia Zamówienia Pre-order przez Klienta.
 5. Do towarów nabytych w trybie Zamówień Pre-order stosuje się zasady płatności i wysyłki określonych w REGULAMINIE ZAKUPÓW I KORZYSTANIA ZE STRONY, chyba że niniejszy Regulamin Zamówień Pre-order stanowi inaczej.
 6. Towary nabyte w trybie Zamówień Pre-order podlegają zwrotom i reklamacjom na zasadach ogólnych opisanych w REGULAMINIE ZAKUPÓW I KORZYSTANIA ZE STRONY.

 

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH I E-BONÓW PODARUNKOWYCH


§ 1
 Postanowienia ogólne
 1. W sklepie internetowym działającym pod adresem http://mojkrajtakipiekny.com („Sklep Internetowy”) prowadzonym przez Sprzedającego - MKTP Karolina Sielska-Głuchowska z siedzibą w Karczewie (05-480), ul. Jagodne 5, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 5322045011, Regon: 146481182, dostępne są Bony Podarunkowe oraz E-bony Podarunkowe (dalej zwane również łącznie: „Bonami”).
 2. Bon Podarunkowy – bon o określonej wartości pieniężnej sprzedawany w formie plastikowej lub papierowej karty, wystawiony na okaziciela i uprawniający do dokonania zakupów towarów, dostępnych w Sklepie Internetowym, do wartości nominalnej bonu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Bon Podarunkowy nie jest kartą płatniczą ani elektronicznym instrumentem płatniczym.
 3. E-bon Podarunkowy - bon o określonej wartości pieniężnej sprzedawany w formie elektronicznej (kodu alfanumerycznego), wystawiony na okaziciela i uprawniający do dokonania zakupów towarów, dostępnych w Sklepie Internetowym, do wartości nominalnej bonu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. E-bon Podarunkowy nie jest kartą płatniczą ani elektronicznym instrumentem płatniczym.
 4. Bony przeznaczone są do sprzedaży dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., które zaakceptują niniejszy Regulamin wraz z warunkami zakupu („Nabywca”).
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Bonów Podarunkowych i E-bonów Podarunkowych zastosowanie znajduje REGULAMIN ZAKUPÓW I KORZYSTANIA ZE STRONY.
§ 2 Nabycie Bonu Podarunkowego lub E-bonu Podarunkowego. Warunki wykorzystania Bonów.
 1. Nabywca ma możliwość nabycia w Sklepie internetowym Bonu Podarunkowego lub E-bonu Podarunkowego w zamian za środki pieniężne w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.
 2. Po zakupie Bonu Podarunkowego i odnotowaniu wpływu środków na rachunku bankowym Sprzedającego, Bon Podarunkowy zostanie wysłany, w sposób wybrany przez Nabywcę, na wskazany przy składaniu zamówienia przez Nabywcę adres.
 3. Po zakupie E-bonu Podarunkowego i odnotowaniu wpływu środków na rachunku bankowym Sprzedającego, E-bon Podarunkowy zostanie wysłany na wskazany przy składaniu zamówienia przez Nabywcę adres e-mail.
 4. Bon Podarunkowy lub E-bon Podarunkowy uprawnia posiadacza Bonu do nabycia Towarów w Sklepie Internetowym do wartości nominalnej Bonu.
 5. Bony są ważne przez okres 3 (trzech) miesięcy od dnia zakupu („Okres Ważności Bonu”).
 6. Okres Ważności Bonu zostanie wskazany na potwierdzeniu zakupu Bonu.
 7. Nabywca jest uprawniony do sprawdzenia ważności i wartości Bonu za pośrednictwem odpowiedniej zakładki w Sklepie Internetowym, po zalogowaniu się na indywidualne Konto Klienta.
 8. Bony uprawniają do nabycia towarów jedynie w Sklepie Internetowym działającym pod adresem http://mojkrajtakipiekny.com.
 9. Bon uprawnia Nabywcę do nabycia towarów dostępnych w Sklepie Internetowym w Okresie Ważności Bonu.
 10. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę w całości ani w części. Postanowienie to dotyczy również sytuacji, w której Bon nie zostanie wykorzystany w swoim Okresie Ważności.
 11. Bon nie może zostać nabyty przy użyciu innego Bonu.
§ 3 Nabycie Towarów za Bony
 1. Bony wystawiane są na okaziciela.
 2. Nabywca uprawniony jest do nabycia towarów w Sklepie Internetowym do wartości nominalnej Bonu.
 3. W przypadku dokonania zakupów w Sklepie Internetowym za kwotę wyższą od wartości nominalnej Bonu, Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty różnicy w zwykły sposób, zgodnie z REGULAMINEM ZAKUPÓW I KORZYSTANIA ZE STRONY.
 4. Jeśli wartość produktów dodanych do koszyka jest niższa niż kwota Bonu, Klientowi nie uda się skorzystać z Bonu.
 5. Bony nie łączą się z innymi promocjami. Bon Podarunkowy lub E-bon Podarunkowy nie uprawnia do zakupu towarów w cenach promocyjnych, objętych akcjami promocyjnymi, zniżkami lub kodami rabatowymi.
 6. Bonem nie można opłacić kosztów wysyłki Towaru.
§ 4 Odstąpienie od umowy. Zwrot Towarów nabytych za pomocą Bonu.
 1. Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) k.c. ma prawo w terminie 14 dni od dnia nabycia Bonu podarunkowego w Sklepie Internetowym do odstąpienia od umowy nabycia Bonu.
 2. W celu odstąpienia od umowy należy skorzystać z formularza odstąpienia znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego MKTP Mój Kraj Taki Piękny.
 3. Po dokonaniu odstąpienia przez Nabywcę, Sprzedawca sprawdzi czy Bon, który ma zostać zwrócony nie został wykorzystany w całości lub w części. W przypadku, w którym Bon nie został wykorzystany w całości lub w części, Sprzedawca dokona dezaktywacji Bonu oraz zwrotu kwoty stanowiącej równowartość wartości nominalnej Bonu na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę. Bon wykorzystany w całości lub w części nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku nabycia towaru w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego lub E-bonu Podarunkowego, odstąpienie od umowy lub zwrot towaru na innej podstawie, odbywają się na zasadach ogólnych, opisanych w RWGULAMINIE ZAKUPÓW I KORZYSTANIA ZE STRONY, z zastrzeżeniem zmian wskazanych poniżej.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy lub zwrotu towaru nabytego z wykorzystaniem Bonu, środki zostaną zwrócone w formie, w jakiej dokonano płatności za towar. W pierwszej kolejności środki zostaną zwrócone na Bon Podarunkowy lub E-bon Podarunkowy do wykorzystania w jego Okresie Ważności. W takim przypadku Okres Ważności nie ulega przedłużeniu. W przypadku, w którym kwota zwrotu przewyższa wysokość kwoty nominalnej Bonu Podarunkowego lub E-bonu Podarunkowego, różnica zostanie zwrócona na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy.

 

REGULAMIN PROMOCJI LOSOWO WYBRANA TORBA ZA GROSZ NA WAKACJE

W czasie obowiązywania promocji LOSOWO WYBRANA TORBA ZA GROSZ NA WAKACJE od 14.07.2022 do 31.08.2022 lub wyczerpania stanów magazynowych, będzie możliwość dodania do zamówienia o wartości powyżej 100 złotych losowo wybranej Torby (brak możliwości wyboru koloru torby przez Klienta).

Z promocji LOSOWO WYBRANA TORBA ZA GROSZ NA WAKACJE będzie można skorzystać jednorazowo - do każdego zamówienia dodawana będzie maksymalnie 1 torba, kolor produktu zostanie wybrany losowo.
Przy zwrocie zamówienia, Klienta obowiązuje również zwrot losowo wybranej torby za grosz na wakacje.

 

REGULAMIN PROMOCJI LOSOWO WYBRANA TORBA I SCRUNCHIE

W czasie obowiązywania promocji z okazji 1. Urodzin Butiku MKTP od 9.10 do 18.10 będzie możliwość dodania do zamówienia zestawu, składającego się z losowo wybranej Torby i Srunchie. Z promocji Losowo Wybrana Torba będzie można skorzystać jednorazowo - do każdego zamówienia dodawany będzie maksymalnie 1 zestaw, kolor produktów zostanie wybrany losowo.

Przy zwrocie zamówienia, Klienta obowiązuje również zwrot zestawu Losowo Wybrana Torba i Scrunchie. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ NAZWĘ DLA KOLORU PELERYNEK

 1. Wydarzenie pt. „Konkurs na najlepszą nazwę dla koloru pelerynek” (zwany dalej „Konkursem”), organizowany jest w dniach od 20/12/2021 r. do 02/01/2022 r. roku przez Karolinę Głuchowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MKTP Karolina Sielska-Głuchowska z siedzibą w Karczewie (05-480), ul. Jagodne 5, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 5322045011, Regon: 146481182 („Organizator”).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu („Regulamin”). Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mojkrajtakipiekny.com.
 3. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu, a ewentualne wątpliwości należy zgłaszać do komisji Konkursu (dalej zwaną „Komisją”).
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia 3 (trzech) autorów najlepszych nazw dla nowych kolorów pelerynek („Laureaci”), Organizator powołuje Komisję. W skład Komisji wchodzą: Karolina Sielska-Głuchowska i Aleksandra Wołejsza. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału następujące kategorie osób:
  a. Osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, potrzebnej do zaciągania zobowiązań i udzielania zgód przewidzianych w Regulaminie.
 6. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie polega na udostępnieniu posta z informacją o Konkursie na Instagramie w swojej relacji przez Uczestnika wraz z oznaczeniem profilu „MOJKRAJTAKIPIEKNY” oraz podaniem propozycji nazwy nowego koloru pelerynki („Post konkursowy”).
 7. Udostępnienie Posta konkursowego w relacji zgodnie z punktem 6 powyżej jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu przez uczestnika Konkursu („Uczestnik”) oraz potwierdzeniem spełnienia przez Uczestnika wszystkich wymogów dla celów przewidzianych w Regulaminie.
 8. Uczestnik może udostępnić w swoim profilu Post konkursowy tylko jeden raz.
 9. Konkurs polega na wyłonieniu przez Komisję najlepszej w jej ocenie propozycji nazw dla nowych kolorów pelerynek.
 10. Poprzez udostępnienie Posta konkursowego, Uczestnik oświadcza, że jego Post konkursowy nie narusza praw jakichkolwiek osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich (osobistych lub majątkowych) jak i dóbr osobistych, i w tym zakresie zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu wszelkich kosztów i szkód, które mogłyby powstać w wyniku roszczeń powyższych osób.
 11. Wzięcie udziału w Konkursie stanowi i wiąże się z udzieleniem przez każdego Uczestnika bezpłatnych obowiązujących na całym świecie licencji na rzecz Organizatora i/lub osoby trzeciej upoważnionej przez Organizatora na korzystanie z nazw dla nowych kolorów pelerynek, w tym (i) licencji na polach eksploatacji obejmujących prawo do publicznego rozpowszechniania, publikowania w prasie, sporządzania opracowań i wykonywania zależnych praw autorskich, modyfikowania, oznaczania znakami towarowymi MKTP, powielania dowolną techniką, zapisywania na wszelkich nośnikach oraz dystrybuowania, wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy; oraz (ii) licencji na korzystanie z nazw dla nowych kolorów pelerynek na polach eksploatacji wskazanych w punkcie (i) powyżej, wyłącznie dla celów promocji Konkursu. Powyższe licencje zostają udzielone na czas nieokreślony.
 12. Uczestnik zobowiązuje się powstrzymać od wykonywania osobistych praw autorskich do stworzonych nazw kolorów pelerynek tylko w zakresie, w jakim uniemożliwiłoby to lub utrudniło przeprowadzenie Konkursu oraz nie występować wobec Organizatora lub do podmiotów z nim powiązanych, lub z którymi współpracuje przy organizacji Konkursu, z żadnymi roszczeniami wynikającymi z tych praw.
 13. Uczestnik udostępni Organizatorowi następujące dane osobowe: nazwa profilu na Instagramie.
 14. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Administratorem danych będzie Organizator. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe przekazane przez Uczestników w celu zorganizowania, przeprowadzenia i kierowania Konkursem. Dodatkowo, w zakresie danych osobowych Laureatów, Organizator będzie je przetwarzał na cele związane z promocją Konkursu na zasadach wskazanych w punkcie 15 poniżej. Dane Laureatów potrzebne do wysyłki Nagrody to: adres e-mail Laureata.
 15. Uczestnicy mają prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych, jak i zgłaszania sprzeciwu poprzez wysłanie takiego pisemnego zawiadomienia na adres siedziby Organizatora. W terminie 2 (dwóch) miesięcy od zakończenia Konkursu jak również wszystkich działań promocyjnych z nim związanych, dane osobowe zgromadzone w odpowiednich bazach zostaną z nich usunięte.
 16. Uczestnicy wyrażają zgodę na przewarzanie przez Organizatora ich danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz eksploatacji jego wyników dla celów komercyjnych i promocyjnych Konkursu.
 17. Z uwagi na to, iż udział w Konkursie nie gwarantuje wykorzystania nazw kolorów nowych pelerynek wymyślonych przez Uczestnika, jakiekolwiek żądania lub roszczenia uczestnika Konkursu z tego tytułu są niedopuszczone i nie będą uwzględniane.
 18. Laureaci otrzymają następujące nagrody („Nagroda”): voucher o wartości 500 (pięćset) złotych do wydania w sklepie www.mojkrajtakipiekny.com. Nagrody zostaną przekazane drogą mailową na wskazany adres e-mail Laureata.
 19. Informację o wygranym Konkursie Organizator ogłosi na Instagramie, oznaczając profil Laureata.
 20. Laureatowi nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości Nagród, ich wymiany na jej równowartość pieniężną, przekazania prawa do niej osobom trzecim lub żądania zamiany przyznanej Nagrody na inną.
 21. Nagrody zostaną przesłane Laureatom Konkursu w terminie 3 (trzech) dni od ogłoszenia Laureatów.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestników Konkursu złożenia określonych oświadczeń.
 23. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na adres jego siedziby, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia wszelkich roszczeń w związku
  z Konkursem.
 24. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator.
 25. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Komisję w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej wniesienia. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia przesyłki Organizatorowi. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
 26. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 27. Konkurs nie jest sponsorowany, gwarantowany, administrowany ani w żaden sposób nie podlega portalowi Facebook czy Instagram.
 28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie jakichkolwiek obowiązków wskazanych w Regulaminie, jeżeli wynika to z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu podania nieprawidłowych danych Uczestnika.
 29. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu, w całości lub w części, w drodze ich ogłoszenia w siedzibie Organizatora.
 30. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.