REGULAMIN ZAKUPÓW I KORZYSTANIA ZE STRONY WWW.MOJKRAJTAKIPIEKNY.COM
 1. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) wraz z dokumentami w nim wspomnianymi określa warunki korzystania ze strony www.mojkrajtakipiekny.com oraz warunki zakupu produktów za jej pośrednictwem.

Należy zapoznać się starannie z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze strony. Jako Konsument lub jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi, Klient musi zaakceptować Regulamin zanim złoży zamówienie, a po jego zaakceptowaniu postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla danego zamówienia.

Regulamin może ulec zmianom, jednakże zmiany nie będą miały zastosowania do zaakceptowanych przez Klienta postanowień Regulaminu do każdego ze złożonych już zamówień. Bardzo ważne jest zapoznawanie się z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności za każdym razem, gdy składane jest nowe zamówienie.

W razie pytań dotyczących Regulaminu lub Polityki Prywatności, Klient może skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość mailową na adres: biuro@mojkrajtakipiekny.com

Umowa kupna produktów za pośrednictwem tej strony będzie dalej zwana „Umową”.

 

2. INFORMACJE O SPRZEDAWCY

Sprzedaż produktów za pośrednictwem niniejszej strony realizowana jest pod nazwą Mój Kraj Taki Piękny lub w skrócie: MKTP przez Karolinę Sielską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MKTP Karolina Sielska-Głuchowska z siedzibą w Karczewie (05-480), ul. Jagodne 5, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 5322045011, Regon: 146481182, (zwaną dalej „MKTP”).

 

3. KORZYSTANIE ZE STRONY WWW.MOJKRAJTAKIPIEKNY.COM

 

 

Podczas korzystania z tej strony i przy składaniu zamówień za jej pośrednictwem Klient zobowiązuje się do:

 1. Używania strony wyłącznie do składania prawnie wiążących zapytań i zamówień;
 2. Niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;
 3. Poszanowania praw własności intelektualnej i niekopiowania żadnych treści/zdjęć ze strony;
 4. Nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień;
 5. Podania prawdziwego i dokładnego adresu e-mail, adresu do korespondencji lub innych danych kontaktowych, jakie okażą się niezbędne do złożenia zamówienia. Jeżeli Klient nie poda nam wszystkich wymaganych informacji, nie będzie mógł złożyć zamówienia.

Składając zamówienie na stronie, Klient oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania umów).

Aby korzystać ze strony www.mojkrajtakipiekny.com, Klient potrzebuje działającej przeglądarki internetowej.

 

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW I DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

 

Właściwości prezentowanego produktu są opisane w informacji o produkcie i jego opisie, który jest dostępny na stronie internetowej www.mojkrajtakipiekny.com. Zdjęcia produktów na stronie www.mojkrajtakipiekny.com mają charakter informacyjny.

Artykuły oferowane na stronie mogą zostać dostarczone na terytorium Polski i za granicę.

 

4. ZAMÓWIENIE I JEGO REALIZACJA

Aby złożyć zamówienie, Klient musi przejść całą procedurę zakupu online, tj. dodać wybrany produkt do koszyka, wybrać sposób dostawy, przejść do płatności (wybierając jeden z oferowanych sposobów) i kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.mojkrajtakipiekny.com. .

W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, MKTP skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, MKTP ma prawo do anulowania zamówienia.

W przypadku rejestracji Klienta, otrzyma on e-mail potwierdzający rejestrację jego konta. Zakupów można także dokonać jako tzw. gość (bez rejestracji).

Następnie Klient otrzyma od nas automatyczny e-mail potwierdzający otrzymanie przez nas zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”).

Klient, po dokonaniu płatności, otrzyma automatyczny e-mail z potwierdzeniem płatności. Jeżeli nie dokona jej natychmiast, po 48h od złożenia zamówienia otrzyma e-mail z przypomnieniem o płatności. Po bezskutecznym upływie kolejnych 48h, tj. kiedy Klient nie dokonał płatności w terminie 96h po dokonaniu zamówienia, zostanie ono automatycznie anulowane.

Jeżeli, po złożeniu zamówienia, Użytkownik zorientuje się, że w zamówieniu jest błąd dotyczący rodzaju lub ilości wybranych produktów czy też dotyczący innych danych, powinien niezwłocznie skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie (zakładka „Kontakt” na stronie www.mojkrajtakiepiekny.com.

Po potwierdzeniu płatności, zamówienie otrzymuje status kompletowania. Klient otrzyma wówczas e-mail z informacją: „Status: kompletowanie zamówienia”. Realizacja zamówienia i przygotowanie do wysyłki trwają zwykle od 1 do 7 dni roboczych. MKTP zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia (np. w sytuacji, gdy dany produkt okaże się wybrakowany, a nie ma innego identycznego na stanie magazynowym).

Kiedy przetworzymy zamówienie i przygotujemy je do wysyłki, wyślemy Klientowi wiadomość e-mail o przygotowaniu zamówienia i danych wysyłki ("Status: wysłane").

W momencie wysłania przez nas i otrzymania przez Klienta Potwierdzenia wysyłki, dochodzi do zawarcia między nami a Klientem Umowy.

Zamówienie Klienta jest również rejestrowane i przechowywane przez system. Dokumenty księgowe potwierdzające Umowę dokonaną za pośrednictwem naszej strony są przechowywane przez okres 5 lat.

Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane MKTP i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 

5. DOSTAWA

 

Dostarczymy produkt(y) zgodnie z informacjami zawartymi w e-mailu Status: wysłane i w przybliżonym przedziale czasowym wskazanym przy wyborze rodzaju dostawy.

W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało „dostarczone" z chwilą, gdy Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie faktycznie w posiadanie produktu, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru zamówionych produktów pod ustalonym adresem dostawy. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

Klient może wybrać sposób dostawy w momencie składania zamówienia. Dostępni przewoźnicy to: DHL, DHL Express, InPost (w tym Paczkomaty), Poczta Polska. Na terenie Polski darmowa dostawa przysługuje, gdy zamówienie ma wartość minimum 300 PLN, w krajach Unii Europejskiej: do zamówień o wartości minimum 500 PLN, a dla zamówień od 1000 PLN dostawa jest darmowa na całym świecie.

Dostawa w soboty możliwa jest w miarę dostępności usług u danego przewoźnika.

 

6. NIEMOŻNOŚC REALIZACJI DOSTAWY PO STRONIE KLIENTA

 

Jeżeli Klient jest w zwłoce w zakresie odbioru zamówienia, udzielimy mu dodatkowego terminu na odbiór zamówienia. W przypadku niemożności dostarczenia zamówienia w tym dodatkowym terminie, mamy prawo anulować zamówienie (odstąpić od Umowy), a Umowa zostanie rozwiązana. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone w terminie 14 dni. W sytuacji braku odbioru przesyłki z winy Klienta, musi on ponieść bezpośrednie koszty wysyłki, który odliczymy przy zwrocie środków.

 

7. PRZENIESIENIE RYZYKA I TYTUŁU WŁASNOŚCI DO PRODUKTÓW

 

Z chwilą dostawy za ryzyko związane z produktem odpowiada Klient. Klient w pełni obejmie produkty w posiadanie w momencie ich dostawy.

 

 

8. CENA I PŁATNOŚĆ

Ceny podane na stronie zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają jednak opłaty za przesyłkę, którą dodajemy na koniec do ceny, którą ma zapłacić Klient.

Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże zmiany cen nie mają zastosowania do zamówień już złożonych.

Użytkownik ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

- Paypal (przedpłata),

 • - TPay (przelew, karta, przekaz pocztowy, G-Pay, BLIK, Peo Pay),
 • - PayU,
 • - Przelewy24,
 • - za pobraniem.

 

Klient powinien dokonać płatności w ciągu 4 dni roboczych. Nie dotyczy to opcji płatności za pobraniem. W wyjątkowych sytuacjach, np. gdy dany produkt jest w ostatnich egzemplarzach, płatność może być wymagana w krótszym terminie 24h.

Klient może otrzymać paragon lub Fakturę VAT, jeżeli dokonuje zakupu jako przedsiębiorca na cele związane z jego działalnością gospodarczą.

 

9. POLITYKA ZWROTÓW I WYMIANY

 

9.1. Ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy

Jeżeli Klient jest Konsumentem lub jednoosobowym przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenckimi, to zgodnie z art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) („Ustawa”) ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi albo wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony produkt lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi powinien powiadomić nas o tym wyraźnie pod adresem: sklep@mojkrajtakipiekny.com w drodze oświadczenia (wysłanego e-mailem, wpisując w temacie: „Odstąpienie od umowy”). Podawanie powodu odstąpienia nie jest wymagane. Konsument/ jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi może skorzystać z Wzoru formularza odstąpienia od Umowy (znajdującym się na stronie MKTP w zakładce „ZWROTY/WYMIANY/REKLAMACJE”), lecz nie jest to obowiązkowe. Ułatwi to zdecydowanie zwrot, dlatego rekomendujemy skorzystanie z formularza.

Konsumentowi lub jednoosobowemu przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenckimi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest zakup jednego z następujących produktów:

 • Produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Konsumenta (np. zamówienia niestandardowe dostosowane do potrzeb klienta);
 • Towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Skutki odstąpienia od Umowy

W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy przez Konsumenta/jednoosobowego przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenckimi, zwracamy wszystkie otrzymane od niego wpłaty, w tym koszty wysyłki produktu do nas, a jeżeli Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez www.mojkrajtakipiekny.com, Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi nie otrzyma zwrotu dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy.

W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy i wyboru najtańszego oferowanego przez nas sposobu wysyłki, zwrot środków nastąpi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od niniejszej Umowy. MKTP może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/jednoosobowego przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenckimi do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/jednoosobowego przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenckimi dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi ma obowiązek zwrócić rzecz MKTP niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem (na adres podany w formularzu ZWROTU).

Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi odpowiada za ewentualne zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z posługiwania się nią w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia jej charakteru, właściwości i funkcjonowania.

Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi odsyła rzeczy będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Zalecamy więc zwrot produktu w oryginalnym opakowaniu, co uchroni go przed zniszczeniem.

Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania do Klientów niebędących konsumentami lub przedsiębiorców, zawierających Umowę na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Towarów zakupionych w sklepie internetowym nie można zwracać w butikach stacjonarnych oferujących nasze projekty, wysyłać do paczkomatów ani dostarczać ich osobiście do punktu zwrotu.

9.2. Wymiana produktu


Zakupiony produkt można wymienić w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Wymieniana rzecz nie może nosić znamion użytkowania i musi być w takim stanie, w jakim Klient ją otrzymał – wraz z nieoderwanymi metkami. Klient musi też obowiązkowo dołączyć dowód zakupu (paragonu, faktury lub potwierdzenia zapłaty z banku).

Wymiana jest możliwa, jeśli wybrana przez Klienta rzecz (model, kolor, rozmiar) jest dostępna w magazynie. Wymiana trwa do 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki z rzeczą do wymiany.



Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem wymiany na własny koszt i ryzyko. Zalecamy więc zwrot produktu w oryginalnym opakowaniu, co uchroni go przed zniszczeniem. Ponowna wysyłka wymienionej rzeczy następuje na koszt MKTP.

Opcja wymiany jest niezależna i nie ogranicza w żaden sposób ustawowego prawa Konsumenta lub jednoosobowego przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenckimi do odstąpienia od Umowy.

W celu dokonania wymiany, należy wypełnij dołączony do zamówienia formularz (można go też pobrać ze strony MKTP w zakładce „ZWROTY/WYMIANY/REKLAMACJE”).

 

10. ZWROTY WADLIWYCH PRODUKTÓW (RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU)

 

Jeśli zakupiony produkt ma wadę, Klient będący Konsumentem/jednoosobowym przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenckimi może złożyć reklamację na podstawie Kodeksu cywilnego - art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Konsumenci/jednoosobowi przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenckimi mają prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu produktu w przypadku ich wadliwości. Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 lat od dnia dostarczenia produktu (-ów). W celu zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi, Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi musi jedynie uprawdopodobnić zakup – np. podając numer zamówienia, za pomocą przedstawienia paragonu/faktury lub potwierdzenia z banku.

W terminie 2 lat od dostarczenia produktu Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi może, zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta/jednoosobowego przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenckimi jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta/jednoosobowego przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenckimi inny sposób zaspokojenia. Reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni.

Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi powinien wysłać nam produkt wraz z oznaczeniem kosztu wysyłki produktu do nas (przesyłka pocztowa ekonomiczna).

Zalecamy dokonywanie reklamacji w ramach rękojmi za pomocą wypełnienia formularza, dostępnego w zakładce „ZWROTY/WYMIANY/REKLAMACJE”.

 

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 

Produkt jest wadliwy, jeżeli: (i) nie posiada właściwości, które tego rodzaju rzecz powinna posiadać w związku z celem przewidzianym w Umowie lub wynikającym z okoliczności bądź w związku z jego przeznaczeniem, (ii) nie posiada właściwości, o których sprzedawca zapewnił kupującego, w szczególności poprzez przedstawienie kupującemu próbki lub modelu, (iii) nie jest przeznaczony do celu wskazanego przez sprzedawcę kupującemu w momencie zawarcia Umowy, a sprzedawca nie dokonał zastrzeżenia co do zamierzonego użycia, oraz (iv) został wydany kupującemu niekompletny.

 

12. TWOJE DANE I PRYWATNOŚĆ

 

Informacje lub dane osobowe przekazane przez Klienta będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności i obowiązującym prawem, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).14. PROMOCJE, KODY ZNIŻKOWE I PREZENTY DO ZAMÓWIEŃ

MKTP umieszcza na stronie www.mojkrajtakipiekny.com akcje promocyjne oraz kody zniżkowe o których informuje także poprzez kanały social media. Promocje nie łączą się ze sobą.

Jeżeli Klient zapisze się na subskrypcję Newslettera, otrzymany kod zniżkowy nie łączy się z innymi kodami zniżkowymi dostępnymi na stronie www.mojkrajtakipiekny.com.

MKTP ma prawo dodawać do zamówień drobne prezenty do zamówień (pierniczek). W sytuacji zwrotu zamówienia, Klient nie ma obowiązku zwrotu tych drobnych prezentów.

Od określonej kwoty mogą przysługiwać także dodatkowe produkty jako prezent, np. torba MKTP. W sytuacji zwrotu całości zamówienia, Klient jest zobowiązany także do zwrotu takiego dodatkowego produktu.

 

13. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDOWA

Wszelkie spory wynikające z korzystania z naszego portalu lub Umowy czy inne kwestie z nimi związane podlegają niewyłącznej właściwości sądów polskich.

Jeżeli, jako kupujący, Klient chciałby złożyć reklamację w związku z korzystaniem ze strony www.mojkrajtakipiekny.com może skierować ją do nas za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres sklep@mojkrajtakipiekny.com, w celu poszukiwania pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

W związku z tym, jeśli umowa sprzedaży została zawarta pomiędzy Użytkownikiem a nami online za pośrednictwem tej strony internetowej, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013 niniejszym informujemy, że Klient ma prawo do poszukiwania rozwiązania z nami ewentualnego sporu konsumenckiego w sposób pozasądowy poprzez platformę do rozwiązywania sporów online, dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Warszawa, 31.12.2020r.

 

 

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PRE-ORDER

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. W sklepie internetowym działającym pod adresem http://mojkrajtakipiekny.com („Sklep Internetowy”) prowadzonym przez Sprzedającego - MKTP Karolina Sielska-Głuchowska z siedzibą w Karczewie (05-480), ul. Jagodne 5, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 5322045011, Regon: 146481182, udostępniana jest czasowo możliwość składania Zamówień w trybie Pre-order.
 2. Zamówienia Pre-order – zamówienie towaru przed datą oficjalnej premiery w Sklepie Internetowym, wysyłanego do Klienta w dniu premiery produktu w Sklepie Internetowym.
 3. Zamówienia Pre-order są przeznaczone dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., które zaakceptują niniejszy Regulamin wraz z REGULAMINEM ZAKUPÓW I KORZYSTANIA ZE STRONY („Klient”).
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Zamówień Pre-order, zastosowanie znajduje REGULAMIN ZAKUPÓW I KORZYSTANIA ZE STRONY.

§ 2 Zamówienie Towaru w trybie Pre-order.

 1. Sprzedający ma możliwość czasowego udostępniania w Sklepie Internetowym towarów, które Klient będzie mógł nabyć w trybie Pre-order.
 2. Opisy towarów wraz ze zdjęciami dostępnych do Zamówienia Pre-order będą znajdowały się w Sklepie Internetowym i będą opatrzone informacją o tym, że stosuje się wobec nich tryb Zamówień Pre-order.
 3. W opisie towaru udostępnionego w Sklepie Internetowym do Zamówień Pre-order będzie znajdowała się informacja o planowanej dacie premiery towaru i planowanej dacie wysyłki Zamówień Pre-order do Nabywców.
 4. Wysyłka towaru do Klienta Zamówionego Pre-order nie nastąpi później niż w terminie podanym w opisie zamawianego produktu dni od dnia złożenia Zamówienia Pre-order przez Klienta.
 5. Do towarów nabytych w trybie Zamówień Pre-order stosuje się zasady płatności i wysyłki określonych w REGULAMINIE ZAKUPÓW I KORZYSTANIA ZE STRONY, chyba że niniejszy Regulamin Zamówień Pre-order stanowi inaczej.
 6. Towary nabyte w trybie Zamówień Pre-order podlegają zwrotom i reklamacjom na zasadach ogólnych opisanych w REGULAMINIE ZAKUPÓW I KORZYSTANIA ZE STRONY.

 

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH I E-BONÓW PODARUNKOWYCH



§ 1
Postanowienia ogólne

 1. W sklepie internetowym działającym pod adresem http://mojkrajtakipiekny.com („Sklep Internetowy”) prowadzonym przez Sprzedającego - MKTP Karolina Sielska-Głuchowska z siedzibą w Karczewie (05-480), ul. Jagodne 5, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 5322045011, Regon: 146481182, dostępne są Bony Podarunkowe oraz E-bony Podarunkowe (dalej zwane również łącznie: „Bonami”).
 2. Bon Podarunkowy – bon o określonej wartości pieniężnej sprzedawany w formie plastikowej lub papierowej karty, wystawiony na okaziciela i uprawniający do dokonania zakupów towarów, dostępnych w Sklepie Internetowym, do wartości nominalnej bonu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Bon Podarunkowy nie jest kartą płatniczą ani elektronicznym instrumentem płatniczym.
 3. E-bon Podarunkowy - bon o określonej wartości pieniężnej sprzedawany w formie elektronicznej (kodu alfanumerycznego), wystawiony na okaziciela i uprawniający do dokonania zakupów towarów, dostępnych w Sklepie Internetowym, do wartości nominalnej bonu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. E-bon Podarunkowy nie jest kartą płatniczą ani elektronicznym instrumentem płatniczym.
 4. Bony przeznaczone są do sprzedaży dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., które zaakceptują niniejszy Regulamin wraz z warunkami zakupu („Nabywca”).
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Bonów Podarunkowych i E-bonów Podarunkowych zastosowanie znajduje REGULAMIN ZAKUPÓW I KORZYSTANIA ZE STRONY.

§ 2 Nabycie Bonu Podarunkowego lub E-bonu Podarunkowego. Warunki wykorzystania Bonów.

 1. Nabywca ma możliwość nabycia w Sklepie internetowym Bonu Podarunkowego lub E-bonu Podarunkowego w zamian za środki pieniężne w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.
 2. Po zakupie Bonu Podarunkowego i odnotowaniu wpływu środków na rachunku bankowym Sprzedającego, Bon Podarunkowy zostanie wysłany, w sposób wybrany przez Nabywcę, na wskazany przy składaniu zamówienia przez Nabywcę adres.
 3. Po zakupie E-bonu Podarunkowego i odnotowaniu wpływu środków na rachunku bankowym Sprzedającego, E-bon Podarunkowy zostanie wysłany na wskazany przy składaniu zamówienia przez Nabywcę adres e-mail.
 4. Bon Podarunkowy lub E-bon Podarunkowy uprawnia posiadacza Bonu do nabycia Towarów w Sklepie Internetowym do wartości nominalnej Bonu.
 5. Bony są ważne przez okres 3 (trzech) miesięcy od dnia zakupu („Okres Ważności Bonu”).
 6. Okres Ważności Bonu zostanie wskazany na potwierdzeniu zakupu Bonu.
 7. Nabywca jest uprawniony do sprawdzenia ważności i wartości Bonu za pośrednictwem odpowiedniej zakładki w Sklepie Internetowym, po zalogowaniu się na indywidualne Konto Klienta.
 8. Bony uprawniają do nabycia towarów jedynie w Sklepie Internetowym działającym pod adresem http://mojkrajtakipiekny.com.
 9. Bon uprawnia Nabywcę do nabycia towarów dostępnych w Sklepie Internetowym w Okresie Ważności Bonu.
 10. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę w całości ani w części. Postanowienie to dotyczy również sytuacji, w której Bon nie zostanie wykorzystany w swoim Okresie Ważności.
 11. Bon nie może zostać nabyty przy użyciu innego Bonu.

§ 3 Nabycie Towarów za Bony

 1. Bony wystawiane są na okaziciela.
 2. Nabywca uprawniony jest do nabycia towarów w Sklepie Internetowym do wartości nominalnej Bonu.
 3. W przypadku dokonania zakupów w Sklepie Internetowym za kwotę wyższą od wartości nominalnej Bonu, Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty różnicy w zwykły sposób, zgodnie z REGULAMINEM ZAKUPÓW I KORZYSTANIA ZE STRONY.
 4. Jeśli wartość produktów dodanych do koszyka jest niższa niż kwota Bonu, Klientowi nie uda się skorzystać z Bonu.
 5. Bony nie łączą się z innymi promocjami. Bon Podarunkowy lub E-bon Podarunkowy nie uprawnia do zakupu towarów w cenach promocyjnych, objętych akcjami promocyjnymi, zniżkami lub kodami rabatowymi.
 6. Bonem nie można opłacić kosztów wysyłki Towaru.

§ 4 Odstąpienie od umowy. Zwrot Towarów nabytych za pomocą Bonu.

 1. Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) k.c. ma prawo w terminie 14 dni od dnia nabycia Bonu podarunkowego w Sklepie Internetowym do odstąpienia od umowy nabycia Bonu.
 2. W celu odstąpienia od umowy należy skorzystać z formularza odstąpienia znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego MKTP Mój Kraj Taki Piękny.
 3. Po dokonaniu odstąpienia przez Nabywcę, Sprzedawca sprawdzi czy Bon, który ma zostać zwrócony nie został wykorzystany w całości lub w części. W przypadku, w którym Bon nie został wykorzystany w całości lub w części, Sprzedawca dokona dezaktywacji Bonu oraz zwrotu kwoty stanowiącej równowartość wartości nominalnej Bonu na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę. Bon wykorzystany w całości lub w części nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku nabycia towaru w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego lub E-bonu Podarunkowego, odstąpienie od umowy lub zwrot towaru na innej podstawie, odbywają się na zasadach ogólnych, opisanych w RWGULAMINIE ZAKUPÓW I KORZYSTANIA ZE STRONY, z zastrzeżeniem zmian wskazanych poniżej.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy lub zwrotu towaru nabytego z wykorzystaniem Bonu, środki zostaną zwrócone w formie, w jakiej dokonano płatności za towar. W pierwszej kolejności środki zostaną zwrócone na Bon Podarunkowy lub E-bon Podarunkowy do wykorzystania w jego Okresie Ważności. W takim przypadku Okres Ważności nie ulega przedłużeniu. W przypadku, w którym kwota zwrotu przewyższa wysokość kwoty nominalnej Bonu Podarunkowego lub E-bonu Podarunkowego, różnica zostanie zwrócona na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy.

 

REGULAMIN PROMOCJI LOSOWO WYBRANA TORBA ZA GROSZ NA WAKACJE

W czasie obowiązywania promocji LOSOWO WYBRANA TORBA ZA GROSZ NA WAKACJE od 14.07.2022 do 31.08.2022 lub wyczerpania stanów magazynowych, będzie możliwość dodania do zamówienia o wartości powyżej 100 złotych losowo wybranej Torby (brak możliwości wyboru koloru torby przez Klienta).

Z promocji LOSOWO WYBRANA TORBA ZA GROSZ NA WAKACJE będzie można skorzystać jednorazowo - do każdego zamówienia dodawana będzie maksymalnie 1 torba, kolor produktu zostanie wybrany losowo.
Przy zwrocie zamówienia, Klienta obowiązuje również zwrot losowo wybranej torby za grosz na wakacje.

 

REGULAMIN PROMOCJI LOSOWO WYBRANA TORBA I SCRUNCHIE

W czasie obowiązywania promocji z okazji 1. Urodzin Butiku MKTP od 9.10 do 18.10 będzie możliwość dodania do zamówienia zestawu, składającego się z losowo wybranej Torby i Srunchie. Z promocji Losowo Wybrana Torba będzie można skorzystać jednorazowo - do każdego zamówienia dodawany będzie maksymalnie 1 zestaw, kolor produktów zostanie wybrany losowo.

Przy zwrocie zamówienia, Klienta obowiązuje również zwrot zestawu Losowo Wybrana Torba i Scrunchie. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ NAZWĘ DLA KOLORU PELERYNEK

 1. Wydarzenie pt. „Konkurs na najlepszą nazwę dla koloru pelerynek” (zwany dalej „Konkursem”), organizowany jest w dniach od 20/12/2021 r. do 02/01/2022 r. roku przez Karolinę Głuchowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MKTP Karolina Sielska-Głuchowska z siedzibą w Karczewie (05-480), ul. Jagodne 5, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 5322045011, Regon: 146481182 („Organizator”).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu („Regulamin”). Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mojkrajtakipiekny.com.
 3. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu, a ewentualne wątpliwości należy zgłaszać do komisji Konkursu (dalej zwaną „Komisją”).
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia 3 (trzech) autorów najlepszych nazw dla nowych kolorów pelerynek („Laureaci”), Organizator powołuje Komisję. W skład Komisji wchodzą: Karolina Sielska-Głuchowska i Aleksandra Wołejsza. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału następujące kategorie osób:
  a. Osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, potrzebnej do zaciągania zobowiązań i udzielania zgód przewidzianych w Regulaminie.
 6. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie polega na udostępnieniu posta z informacją o Konkursie na Instagramie w swojej relacji przez Uczestnika wraz z oznaczeniem profilu „MOJKRAJTAKIPIEKNY” oraz podaniem propozycji nazwy nowego koloru pelerynki („Post konkursowy”).
 7. Udostępnienie Posta konkursowego w relacji zgodnie z punktem 6 powyżej jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu przez uczestnika Konkursu („Uczestnik”) oraz potwierdzeniem spełnienia przez Uczestnika wszystkich wymogów dla celów przewidzianych w Regulaminie.
 8. Uczestnik może udostępnić w swoim profilu Post konkursowy tylko jeden raz.
 9. Konkurs polega na wyłonieniu przez Komisję najlepszej w jej ocenie propozycji nazw dla nowych kolorów pelerynek.
 10. Poprzez udostępnienie Posta konkursowego, Uczestnik oświadcza, że jego Post konkursowy nie narusza praw jakichkolwiek osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich (osobistych lub majątkowych) jak i dóbr osobistych, i w tym zakresie zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu wszelkich kosztów i szkód, które mogłyby powstać w wyniku roszczeń powyższych osób.
 11. Wzięcie udziału w Konkursie stanowi i wiąże się z udzieleniem przez każdego Uczestnika bezpłatnych obowiązujących na całym świecie licencji na rzecz Organizatora i/lub osoby trzeciej upoważnionej przez Organizatora na korzystanie z nazw dla nowych kolorów pelerynek, w tym (i) licencji na polach eksploatacji obejmujących prawo do publicznego rozpowszechniania, publikowania w prasie, sporządzania opracowań i wykonywania zależnych praw autorskich, modyfikowania, oznaczania znakami towarowymi MKTP, powielania dowolną techniką, zapisywania na wszelkich nośnikach oraz dystrybuowania, wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy; oraz (ii) licencji na korzystanie z nazw dla nowych kolorów pelerynek na polach eksploatacji wskazanych w punkcie (i) powyżej, wyłącznie dla celów promocji Konkursu. Powyższe licencje zostają udzielone na czas nieokreślony.
 12. Uczestnik zobowiązuje się powstrzymać od wykonywania osobistych praw autorskich do stworzonych nazw kolorów pelerynek tylko w zakresie, w jakim uniemożliwiłoby to lub utrudniło przeprowadzenie Konkursu oraz nie występować wobec Organizatora lub do podmiotów z nim powiązanych, lub z którymi współpracuje przy organizacji Konkursu, z żadnymi roszczeniami wynikającymi z tych praw.
 13. Uczestnik udostępni Organizatorowi następujące dane osobowe: nazwa profilu na Instagramie.
 14. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Administratorem danych będzie Organizator. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe przekazane przez Uczestników w celu zorganizowania, przeprowadzenia i kierowania Konkursem. Dodatkowo, w zakresie danych osobowych Laureatów, Organizator będzie je przetwarzał na cele związane z promocją Konkursu na zasadach wskazanych w punkcie 15 poniżej. Dane Laureatów potrzebne do wysyłki Nagrody to: adres e-mail Laureata.
 15. Uczestnicy mają prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych, jak i zgłaszania sprzeciwu poprzez wysłanie takiego pisemnego zawiadomienia na adres siedziby Organizatora. W terminie 2 (dwóch) miesięcy od zakończenia Konkursu jak również wszystkich działań promocyjnych z nim związanych, dane osobowe zgromadzone w odpowiednich bazach zostaną z nich usunięte.
 16. Uczestnicy wyrażają zgodę na przewarzanie przez Organizatora ich danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz eksploatacji jego wyników dla celów komercyjnych i promocyjnych Konkursu.
 17. Z uwagi na to, iż udział w Konkursie nie gwarantuje wykorzystania nazw kolorów nowych pelerynek wymyślonych przez Uczestnika, jakiekolwiek żądania lub roszczenia uczestnika Konkursu z tego tytułu są niedopuszczone i nie będą uwzględniane.
 18. Laureaci otrzymają następujące nagrody („Nagroda”): voucher o wartości 500 (pięćset) złotych do wydania w sklepie www.mojkrajtakipiekny.com. Nagrody zostaną przekazane drogą mailową na wskazany adres e-mail Laureata.
 19. Informację o wygranym Konkursie Organizator ogłosi na Instagramie, oznaczając profil Laureata.
 20. Laureatowi nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości Nagród, ich wymiany na jej równowartość pieniężną, przekazania prawa do niej osobom trzecim lub żądania zamiany przyznanej Nagrody na inną.
 21. Nagrody zostaną przesłane Laureatom Konkursu w terminie 3 (trzech) dni od ogłoszenia Laureatów.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestników Konkursu złożenia określonych oświadczeń.
 23. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na adres jego siedziby, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia wszelkich roszczeń w związku
  z Konkursem.
 24. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator.
 25. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Komisję w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej wniesienia. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia przesyłki Organizatorowi. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
 26. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 27. Konkurs nie jest sponsorowany, gwarantowany, administrowany ani w żaden sposób nie podlega portalowi Facebook czy Instagram.
 28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie jakichkolwiek obowiązków wskazanych w Regulaminie, jeżeli wynika to z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu podania nieprawidłowych danych Uczestnika.
 29. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu, w całości lub w części, w drodze ich ogłoszenia w siedzibie Organizatora.
 30. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
Tabela Rozmiarów
Tabela Rozmiarów

Warto pamiętać , iż poniższe tabele służą jedynie orientacyjnej konwersji rozmiarów.

Wybierz tabelę produktu, który Cię interesuje:

After Hours XXS XS S M L XL
A Długość całkowita (mierzona po plecach ) 60 61 62 63,5 65 66,5
B Obwód bioder 100 104 108 112 118 124
C Obwód talii 108 112 116 120 126 132
D Obwód klatki piersiowej 112 116 120 124 130 136
E Szerokość ramion 52,1 53,4 54,7 56 57,5 59
F Długość ramienia 55 55,5 56 56,5 57 57,5
G Obwód bicepsu 45,6 46,8 48 49,2 50,8 53,2
H Szerokość rękawa w dole 9,3 9,65 10 10,35 10,7 11,05
*Wymiary podane w centymetrach
A - Długość całkowita (mierzona po plecach )

B - Obwód bioder

C - Obwód talii

D - Obwód klatki piersiowej

E - Szerokość ramion

F - Długość ramienia

G - Obwód bicepsu

H - Szerokość rękawa w dole

Bluza męska z kapturem S M L XL XXL
A Obwód gorsu (mierzyć 1cm pod pachą) 106 112 118 124 130
B Obwód Talii 100 106 112 118 124
C Obwód bioder 98 104 110 116 122
D Obwodu dołu 82 88 94 100 106
E Długość (mierzona po plecach) 69 69 74 74 74
F Długość ramienia 14 14.5 15 15.5 16
G Szerokość pleców 42.6 44.3 46 47.7 49.4
H Długość rękawa 67 68 69 70 71
I Szerokość rękawa pod pachą 41.2 43 44.8 46.6 48.4
J Szerkość rękawa w dole 21.2 21 21.8 22.6 23.4
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód pasa

B - Obwód bioder

C - Obwód kolana

D - Obwodu dołu

E - Długość Nogwaki po boku

F - Długość wewnętrzna nogawki

Everyday Bluza MINI XS/S M/L
A Długość całkowita (mierzona po plecach ) 60,5 63,5 66,5
B Obwód klatki 104 109 114
C Obwód talii 104 109 114
D Obwód bioder 91 96 101
E Szerokość ramion mierzona 10 cm od szyji 64 65,5 67
F Długość rękawa 46,5 48,3 50,1
G Obwód bicepsu 47 48,5 50,3
H Szerokość rękawa w dole 22,6 23,3 24
*Wymiary podane w centymetrach
A - Długość całkowita (mierzona po plecach )

B - Obwód klatki

C - Obwód talii

D - Obwód bioder

E - Szerokość ramion

F - Długość rękawa

G - Obwód bicepsu

H - Szerokość rękawa w dole

Everyday Szorty XS/S M/L
A Obwód tali 62 66
B Obwód bioder 103 107
C Obwód nogawki 63 66
D Długość zewnętrzna 45 48
E Długość wewnętrzna 11 12,5
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód tali

B - Obwód bioder

C - Obwód nogawki

D - Długość zewnętrzna

E - Długość wewnętrzna

Bluza Flirty XXS XS S M L XL
A Długość całkowita (mierzona po plecach ) 74 75 76 77 78 79
B Obwód bioder 86 90 94 98 104 110
C Obwód talii 104 108 112 116 122 128
D Obwód klatki piersiowej 108 112 116 120 126 132
E Szerokość ramion 34,4 35,7 37 38,3 39,8 41,3
F Długość ramienia 75 75,5 76 76,5 77 77,5
G Obwód bicepsu 45,6 46,8 48 49,2 50,8 53,2
H Szerokość rękawa w dole 6,8 7,15 7,4 7,85 8,2 8,55
*Wymiary podane w centymetrach
A - Długość całkowita (mierzona po plecach )

B - Obwód bioder

C - Obwód talii

D - Obwód klatki piersiowej

E - Szerokość ramion

F - Długość ramienia

G - Obwód bicepsu

H - Szerokość rękawa w dole

GOLF XXS XS S M L XL
A Obwód gorsu (mierzyć 1 cm. pod pachą 80 84 88 94 100 106
B Obwód talii 74 78 82 88 94 100
C Obwód bioder 82 86 90 96 102 108
D Obwód dołu 84 88 92 98 104 110
E Długość całkowita (mierzona po plecach ) 60 61 62 64 66 67
F Długość ramienia 9,8 10 10,2 10,4 10,7 11
G Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi) 31,5 32,5 33,5 34,5 36 37,5
H Długość rękawa 63 63,5 64 64,5 65 65,5
I Szerokość rękawa pod pachą 27,8 29 30,2 31,4 33 34,6
J Szerokość rękawa w dole 18 18,5 19 19,5 20,2 20,9
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą)

B - Obwód talii

C - Obwód bioder

D - Obwód dołu

E - Długość całkowita (mierzona po plecach )

F - Długość ramienia

G - Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi)

H - Długość rękawa

I - Szerokość rękawa pod pachą

J - Szerokość rękawa w dole
KOMBINEZON XS/S M/L
A Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą) 93 101
B Obwód talii 91 99
C Obwód bioder 104 112
D Długość nogawki wewnętrznej 77,5 79,5
E Długość nogawki zewnętrznej 104 106
F Długość gumy 62 70
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą)

B - Obwód talii

C - Obwód bioder

D - Obwód dołu

E - Długość nogawki zewnętrzne

F - Długość gumy
Kombinezony Simple Pleasure No.2 XS/S M/L
A Połowa obwodu klatki piersiowej 44 48
B Połowa obwodu tali po rozciagnięciu 38 42
C Połowa obwódu bioder 50 54
D Połowa obwodu nogawki w dole 12,4 13,6
E Długość przodu 140 143,2
F Długość wew. nogawki 73,8 75,8
G Długość ramiączka 11 12
*Wymiary podane w centymetrach
A - Połowa obwodu klatki piersiowej

B - Połowa obwodu tali po rozciagnięciu

C - Połowa obwódu bioder

D - Połowa obwodu nogawki w dole

E - Długość przodu

F - Długość wew. nogawki

G - Długość ramiączka

Longsleeve Dłuższa Historia XSS XS S M L XL XXL
A Obwód gorsu (mierzyć 1 cm. pod pachą 94 98 102 106 112 118 124
B Obwód talii 88 92 96 100 106 112 118
C Obwód bioder 96 100 104 110 116 122 128
D Obwód dołu 100 104 108 114 120 126 132
E Długość całkowita (mierzona po plecach ) 72 73 74 75 76 77 78
G Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi) 34 35 36,5 38 39,5 41 42,5
H Długość rękawa 73 73,5 74 74,5 75 75,5 76
I Szerokość rękawa pod pachą 31,4 32,5 33,5 34,5 36 37,5 39
J Szerokość rękawa w dole 21,5 22 22,5 23 23,7 24,4 25
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą)

B - Obwód talii

C - Obwód bioder

D - Obwód dołu

E - Długość całkowita (mierzona po plecach )

G - Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi)

H - Długość rękawa

I - Szerokość rękawa pod pachą

J - Szerokość rękawa w dole
LONGSLEEVE PERFECT LINES XSS XS S M L XL XXL
A Obwód gorsu (mierzyć 1 cm. pod pachą 84 88 92 96 102 108 114
B Obwód talii 71 75 79 83 89 95 101
C Obwód bioder 83 87 91 95 101 107 113
D Obwód dołu 83 87 91 95 101 107 113
E Długość całkowita (mierzona po plecach ) 58 59 60 61 62,5 64 65,5
F Długość ramienia 5 5,2 5,4 5,7 6 6,3 6,6
G Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi) 32 33 34 35 36,5 38 40
H Długość rękawa 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64
I Szerokość rękawa pod pachą 29 30,2 31,4 32,6 34,2 36,2 38
J Szerokość rękawa w dole 17,8 18,4 19 19,6 20,4 21,2 22
*Wymiary podane w centymetrach
longsleeve perfect lines tabela rozmiarów
A - Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą)

B - Obwód talii

C - Obwód bioder

D - Obwód dołu

E - Długość całkowita (mierzona po plecach )

G - Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi)

H - Długość rękawa

I - Szerokość rękawa pod pachą

J - Szerokość rękawa w dole
Longsleeve Simple the Best XSS XS S M L XL XLL
A Obwód gorsu (mierzyć 1 cm. pod pachą 84 88 92 96 102 108 114
B Obwód talii 71 75 79 83 89 95 101
C Obwód bioder 83 87 91 95 101 107 113
D Obwód dołu 83 87 91 95 101 107 113
E Długość całkowita (mierzona po plecach ) 58 59 60 61 62,5 64 65,5
F Długość ramienia 5 5,2 5,4 5,7 6 6,3 6,6
G Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi) 32 33 34 35 36,5 38 40
H Długość rękawa 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64
I Szerokość rękawa pod pachą 29 30,2 31,4 32,6 34,2 36,2 38
J Szerokość rękawa w dole 17,8 18,4 19 19,6 20,4 21,2 22
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą)

B - Obwód talii

C - Obwód bioder

D - Obwód dołu

E - Długość całkowita (mierzona po plecach )

G - Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi)

H - Długość rękawa

I - Szerokość rękawa pod pachą

J - Szerokość rękawa w dole
ŻAKIET XXS XS S M L XL XXL
A Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą) 80 84 90 96 102 108 108
B Obwód talii 72 76 82 88 94 100 104
C Obwód bioder 88 92 98 104 110 116 118
D Obwód dołu 90 94 100 106 112 118 120
E Długość całkowita (mierzona po plecach ) 67 68 69 70 71 72 74
F Długość ramienia 10,6 10,9 11,2 11,5 11,8 12,1 12,2
G Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi) 34 35 36,5 38 39,5 41 41
H Długość rękawa 62,6 62,8 63 63,2 63,4 63,6 63,5
I Szerokość rękawa pod pachą 31,8 33 34,6 36,2 37,8 39,4 48
J Szerokość rękawa w dole 22 22,7 23,4 24,1 24,8 25,5 30
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą)

B - Obwód talii

C - Obwód bioder

D - Obwód dołu

E - Długość całkowita (mierzona po plecach )

F - Długość ramienia

G - Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi)

H - Długość rękawa

I - Szerokość rękawa pod pachą

J - Szerokość rękawa w dole

Płaszczobluza męska S M L XL XXL
A Obwód gorsu (mierzyć 1cm pod pachą) 112 118 124 130 136
B Obwód Talii 112 118 124 130 136
C Obwód bioder 112 118 124 130 136
D Obwodu dołu 104 110 116 122 128
E Długość (mierzona po plecach) 103 105.5 108 110.5 113
F Długość ramienia 14 14.5 15 15.5 16
G Szerokość pleców 46.2 47.6 49 50.4 51.8
H Długość rękawa 64 65 66 67 68
I Szerokość rękawa pod pachą 40.4 42.2 44 45.8 47.6
J Szerkość rękawa w dole 21.2 21 21.8 22.6 23.4
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód pasa

B - Obwód bioder

C - Obwód kolana

D - Obwodu dołu

E - Długość Nogwaki po boku

F - Długość wewnętrzna nogawki

PELERYNA Jeden rozmiar
A Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą) 140
B Obwód talii 128
C Obwód bioder 124
D Obwód dołu 122
E Długość całkowita (mierzona po plecach ) 72
F Długość ramienia 28
G Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi) 40
H Długość rękawa 42
I Szerokość rękawa pod pachą 34
J Szerokość rękawa w dole 24
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą)

B - Obwód talii

C - Obwód bioder

D - Obwód dołu

E - Długość całkowita (mierzona po plecach )

F - Długość ramienia

G - Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi)

H - Długość rękawa

I - Szerokość rękawa pod pachą

J - Szerokość rękawa w dole

PELERYNA KIDS 92-98 104-110 116-122 128-134 140-148 152-156
A Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą) 78,5 82,5 86,5 90,5 94,5 98,5
B Obwód talii 74 78 82 86 90 94
C Obwód bioder 74,5 78,5 82,5 86,5 90,5 94,5
D Obwód dołu 69 73 75 77 79,5 81,5
E Długość całkowita (mierzona po plecach ) 51,5 55,5 59,5 63,5 67,5 71,5
F Długość ramienia 18 19 20 21 22 23
G Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi) 47 49 52,5 55 57,5 60
H Długość rękawa 25,5 29,5 32,5 36,5 39,5 42,5
I Obwód Bicepsu 26,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5
J Obwód rękawa w dole 20 21 21,5 22,5 23,5 24
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą)

B - Obwód talii

C - Obwód bioder

D - Obwód dołu

E - Długość całkowita (mierzona po plecach )

F - Długość ramienia

G - Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi)

H - Długość rękawa

I - Szerokość rękawa pod pachą

J - Szerokość rękawa w dole

PŁASZCZOBLUZA XXS XS S M L XL XXL
A Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą) 116 122 128 134 140 146 152
B Obwód talii 112 118 124 130 136 142 148
C Obwód bioder 108 114 120 126 132 138 144
D Obwód dołu 90 96 102 108 114 120 126
E Długość całkowita (mierzona po plecach ) 107 109 114 116 118 118 118
F Długość ramienia 26 27,5 29 30,5 32 33,5 35
G Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi) 67,8 71,2 74,6 78 81,4 84,8 88,2
H Długość rękawa 73 73 73 73 73,5 74,5 75,5
I Szerokość rękawa pod pachą 35 36 37,5 39,5 44 47 50
J Szerokość rękawa w dole 22 22,8 23,6 24,4 25,6 26,8 28
Długość suwaka w przodzie 60 60 60 60 60 60 60
Długość suwaka w kieszeni 16 16 16 16 16 16 16
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą)

B - Obwód talii

C - Obwód bioder

D - Obwód dołu

E - Długość całkowita (mierzona po plecach )

F - Długość ramienia

G - Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi)

H - Długość rękawa

I - Szerokość rękawa pod pachą

J - Szerokość rękawa w dole

K - Długość suwaka w przodzie

L - Długość suwaka w kieszeni
PŁASZCZOBLUZA KIDS 80-86 92-98 104-110 116-122 128-134 140-148 152-156
A Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą) 79 86 92 96 101 105 109
B Obwód talii 72 82 88 92 97 101 105
C Obwód bioder 70 78 84 89 94 99 103
D Obwód dołu 62,5 67 71 75 79 83 87
E Długość całkowita (mierzona po plecach ) 49 58 65 75 82 89 96
F Długość ramienia 18,2 18,9 19,6 20,3 21 21,7 22,4
G Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi) 46 48 50 52 54 56 58
H Długość rękawa 38 44,5 49 55,5 60 64,5 69
I Obwód Bicepsu 27,5 30 31,5 32,5 33 33,5 34,5
J Obwód rękawa w dole 13,8 14,4 15 15,6 16,2 16,8 17,4
K Długość suwaka w przodzie 25 30 35 40 45 50 55
L Długość suwaka w kieszeni Brak Brak 10 10 12 12 14
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą)

B - Obwód talii

C - Obwód bioder

D - Obwód dołu

E - Długość całkowita (mierzona po plecach )

F - Długość ramienia

G - Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi)

H - Długość rękawa

I - Szerokość rękawa pod pachą

J - Szerokość rękawa w dole

K - Długość suwaka w przodzie

L - Długość suwaka w kieszeni
Spódnica Niepozorna XS S M L XL
A Obwód talii 68 72 76 80 84
B Obwód bioder 91 95 99 103 107
C Obwód dołu 78 82 86 90 94
D Długość całkowita (mierzona z przodu) 55 55 56 57 59
E Długość całkowita (mierzona z tyłu) 56 56 57 58 60
F Długość rozcięcia 17.5 17.5 18 18.5 19
G Długość suwaka (na plecach albo z boku) 24 24 24 24 24
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód talii

B - Obwód bioder

C - Obwód dołu

D - Długość całkowita (mierzona z przodu )

E - Długość całkowita (mierzona z tyłu)

F - Długość rozcięcia

G - Długość suwaka (na plecach albo z boku)
Spodnie XXS XS S M L XL
A Obwód pasa 77 81 85 89 93 99
B Obwód bioder 87 91 95 99 103 109
C Obwód kolana 34 35.5 37 38.5 40 41.7
D Obwodu dołu 24.6 25.8 27 28.2 29.4 30.9
E Długość Nogwaki po boku 94 94.5 95 95.5 96 96.5
F Długość wewnętrzna nogawki 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód pasa

B - Obwód bioder

C - Obwód kolana

D - Obwodu dołu

E - Długość Nogwaki po boku

F - Długość wewnętrzna nogawki

Spodnie XXS XS S M L XL
A Obwód pasa 64 68 72 76 82 88
B Obwód bioder 92 96 100 104 110 116
C Długość Nogwaki po boku 101 101.5 102 102.5 103 103.5
D Obwodu dołu 21.6 22.8 24 25.2 26.8 28.4
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód pasa

B - Obwód bioder

C - Długość Nogwaki po boku

D - Obwodu dołu

Spodnie Everyday XS/S M/L
A Obwód pasa 62 69
B Obwód bioder 108 115
C Obwód nad kolanem 48 51
D Obwodu zewnętrzna nogawki 101,5 105,5
E Długość wenętrza nogi mierzona od kroku 68,5 71
F Obwodu nogawki 25 26,5
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód pasa

B - Obwód bioder

C - Obwód nad kolanem<

D - Obwodu zewnętrzna nogawki

E - Długość wenętrza nogi mierzona od kroku

F - Obwodu nogawki

Spodnie Dresowe Soft Line XXS XS S M L XL
A Obwód pasa 68 72 76 80 86 92
B Obwód bioder 94 98 102 106 112 118
C Długość Nogwaki po boku 106 106.5 107 107.5 108 108.5
D Obwodu dołu 22 23 24 25 26.4 27.8
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód pasa

B - Obwód bioder

C - Długość Nogwaki po boku

D - Obwodu dołu

Sukienka All Summer Days XXS XS S M L XL XXL
A Dł przodu, od styku ramienia 89 90.5 92 93.5 96 99 102
B Połowa szerokości na dole 41 43 45 47 50 53 55
C Połowa obwodu talii 32 34 36 38 41 44 47
D Połowa obwodu klatki piersiowej 42 44 46 48 51 54 57
E Szerokość ramion 36 37 38 39 40.5 42 43.5
F Długość rękawa 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26
G Połowa szerokości rękawa - biceps 14.8 15.4 16 16.6 17.5 18.4 19.3
H Połowa szerokości rękawa - dół 12.3 12.9 13.5 14.1 15 15.9 16.8
I Połowa obwodu bioder 44 46 48 50 53 56 59
*Wymiary podane w centymetrach
A - Dł przodu, od styku ramienia

B - Połowa szerokości na dole

C - Połowa obwodu talii

D - Połowa obwodu klatki piersiowej

E - Szerokość ramion

F - Długość rękawa

G - Połowa szerokości rękawa - biceps

H - Połowa szerokości rękawa - dół

I - Połowa obwodu bioder

Sukienka Baltica XXS XS S M L XL XXL
A Dł przodu, od styku ramienia 112 113 114 115 116 117 118
B Połowa szerokości na dole 39 41 43 45 48 51 54
C Połowa obwodu talii 38 40 42 44 47 50 53
D Połowa obwodu klatki piersiowej 42 44 46 48 51 54 57
E Szerokość ramion 36 37 38 39 40.5 42 43.5
F Długośc rękawa 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18
G Połowa szerokości rękawa -biceps 15.3 15.9 16.5 17.1 18 18.9 19.8
H Połowa szerokości rękawa - dół 15.3 15.9 16.5 17.1 18 18.9 19.8
I Połowa obwodu bioder 46 48 50 52 55 58 61
*Wymiary podane w centymetrach
A - Dł przodu, od styku ramienia

B - Połowa szerokości na dole

C - Połowa obwodu talii

D - Połowa obwodu klatki piersiowej

E - Szerokość ramion

F - Długość rękawa

G - Połowa szerokości rękawa - biceps

I - Połowa szerokości rękawa - dół

Sukienka Take Me Out XXS XS S M L XL
A Obwód gorsu (mierzyć 1 cm. pod pachą 84 88 92 96 102 108
B Obwód talii 72 76 80 84 90 96
C Obwód bioder 90 94 98 102 108 114
D Obwód dołu 82 86 90 94 100 106
E Długość całkowita (mierzona po plecach ) 96 97.5 99 100.5 103 105
F Długość ramienia 9.8 10 10.2 10.4 10.7 11
G Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi) 34 35 36 37 38.5 40
H Długość rękawa 61 61.5 62 62.5 63 63.5
I Szerokość rękawa pod pachą 31 32.2 34 34.6 36.4 34.6
J Szerokość rękawa w dole 18.5 19 19.5 20.2 20.9 22.5
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą)

B - Obwód talii

C - Obwód bioder

D - Obwód dołu

E - Długość całkowita (mierzona po plecach )

F - Długość ramienia

G - Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi)

H - Długość rękawa

I - Szerokość rękawa pod pachą

J - Szerokość rękawa w dole
SUKIENKA KOBIECA HISTORIA XXS XS S M L XL
A Obwód gorsu (mierzona 1 cm pod pachą) 88 92 96 102 108 114
B Obwód talii 72 76 80 86 92 98
C Obwód bioder 96 100 104 110 116 122
D Obwód dołu 84 88 92 98 104 110
E Długość całkowita (mierzona po plecach) 132 136 138 138 138 138
F Długość ramienia
G Szerokość pleców (mierzona 10cm od szyi) 34 35 36.5 38 39.5 41
H Długość rękawa z ramieniem + mankiet 68.5 69.5 70 70.5 71 71.5
I Szerokość rękawa pod pachą 32.2 33.4 34.6 36.8 38 39.2
J Szerokość rękawa na dole 22.5 23 23.5 25 25.5 26
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą)

B - Obwód talii

C - Obwód bioder

D - Obwód dołu

E - Długość całkowita (mierzona po plecach )

F - Długość ramienia

G - Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi)

H - Długość rękawa

I - Szerokość rękawa pod pachą

J - Szerokość rękawa w dole
SUKIENKA SAMA FRAJDA XXS XS S M L XL
A Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą) 92 96 100 104 110 116
B Obwód talii 94 98 102 106 112 118
C Obwód bioder 111 115 119 123 129 135
D Obwód dołu 132 136 140 144 150 156
E Długość całkowita (mierzona po plecach ) 88,5 89,5 90,5 91,5 92,5 93,5
F Długość ramienia 7,4 7,7 8 8,3 8,8 9,3
G Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi) 34,1 35,3 36,5 37,7 39,3 40,9
H Długość rękawa 63 63,5 64 64,5 65 65,5
I Szerokość rękawa pod pachą 33,1 34,3 35,5 36,7 38,2 39,7
J Szerokość rękawa w dole 19,1 19,7 20,3 20,9 21,7 22,5
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą)

B - Obwód talii

C - Obwód bioder

D - Obwód dołu

E - Długość całkowita (mierzona po plecach )

F - Długość ramienia

G - Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi)

H - Długość rękawa

I - Szerokość rękawa pod pachą

J - Szerokość rękawa w dole

SUKIENKA TWO FACE XS S M L
A Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą) 78 82 86 92
B Obwód talii 70 74 78 84
C Obwód bioder 88 92 96 102
D Obwód dołu 90 94 98 104
E Długość całkowita (mierzona po plecach ) 111 112 113 114
F Długość ramienia 3,1 3,3 3,5 3,7
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą)

B - Obwód talii

C - Obwód bioder

D - Obwód dołu

E - Długość całkowita (mierzona po plecach )

F - Długość ramienia
TOP XS S M
A Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą) 92 96 100
B Obwód talii 92 96 100
C Obwód bioder 92 96 100
D Obwód dołu 92 96 100
E Długość całkowita (mierzona po plecach ) 57 58 59
F Długość ramienia 6,5 6,8 7,1
G Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi) 32 33 34
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą)

B - Obwód talii

C - Obwód bioder

D - Obwód dołu

E - Długość całkowita (mierzona po plecach )

F - Długość ramienia

G - Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi)

Top XXS XS S M L XL XXL
A Długość przodu od styku ramienia 58 59 60 61 62,5 64,5 66,5
B Obwód dołu 72 76 80 84 90 96 100
C Obwód talii 62 66 70 74 80 86 90
D Obwód klatki piersiowej 72 76 80 84 90 96 100
E Szerokość ramion 24,6 25,3 26 26,7 27,4 28,1 28,8
*Wymiary podane w centymetrach
tshirt simplicite tabela rozmiarów
A - Długość przodu od styku ramienia

B - Obwód dołu

C - Obwód talii

D - Obwód klatki piersiowej

E - Szerokość ramion
Top XXS XS S M L XL
A Długość przodu od styku ramienia 67,6 68,8 70 71,2 72,4 73,6
B Obwód dołu 94 98 102 106 112 118
C Obwód talii 86 90 94 98 104 110
D Obwód klatki piersiowej 84 88 92 96 102 108
E Szerokość ramion 28,4 29,2 30 30,8 31,6 32,4
*Wymiary podane w centymetrach
tshirt simplicite tabela rozmiarów
A - Długość przodu od styku ramienia

B - Obwód dołu

C - Obwód talii

D - Obwód klatki piersiowej

E - Szerokość ramion
T-SHIRT XS S M L XL
A Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą) 92 96 100 106 112
B Obwód talii 86 90 96 102 108
C Obwód bioder 92 96 100 106 112
D Obwód dołu 92 96 100 106 112
E Długość całkowita (mierzona po plecach ) 63 64 65 66 67
F Długość ramienia 10,5 11 11 11,7 12
G Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi) 35 36 37 38 39
H Długość rękawa 14,5 15 15 15,2 16
I Szerokość rękawa pod pachą 38 39 40 42 43
J Szerokość rękawa w dole 34 35 36 37,5 39
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą)

B - Obwód talii

C - Obwód bioder

D - Obwód dołu

E - Długość całkowita (mierzona po plecach )

F - Długość ramienia

G - Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi)

H - Długość rękawa

I - Szerokość rękawa pod pachą

J - Szerokość rękawa w dole

T-SHIRT Perfect Lines XXS XS S M L XL XXL
A Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą) 88 92 96 102 108 114 120
B Obwód talii 75 79 83 89 95 101 107
C Obwód bioder 88 92 96 102 108 114 120
D Obwód dołu 88 92 96 102 108 114 120
E Długość całkowita (mierzona po plecach ) 59 60 61 62,5 64 65,5 67
F Długość ramienia 5,2 5,4 5,6 6 6,4 6,8 7,2
G Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi) 33 34 35 36,5 38 39,5 41
H Długość rękawa 13,6 14 14,4 14,8 15,2 15,6 16
I Szerokość rękawa pod pachą 27,4 28,6 29,8 31,6 33,4 35,2 37
J Szerokość rękawa w dole 27 28,2 29,4 31,2 33 34,8 36,6
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą)

B - Obwód talii

C - Obwód bioder

D - Obwód dołu

E - Długość całkowita (mierzona po plecach )

F - Długość ramienia

G - Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi)

H - Długość rękawa

I - Szerokość rękawa pod pachą

J - Szerokość rękawa w dole

T-SHIRT Perfect Lines XXS XS S M L XL XXL
A Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą) 88 92 96 102 108 114 120
B Obwód talii 75 79 83 89 95 101 107
C Obwód bioder 88 92 96 102 108 114 120
D Obwód dołu 88 92 96 102 108 114 120
E Długość całkowita (mierzona po plecach ) 59 60 61 62,5 64 65,5 67
F Długość ramienia 5,2 5,4 5,6 6 6,4 6,8 7,2
G Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi) 33 34 35 36,5 38 39,5 41
H Długość rękawa 13,6 14 14,4 14,8 15,2 15,6 16
I Szerokość rękawa pod pachą 27,4 28,6 29,8 31,6 33,4 35,2 37
J Szerokość rękawa w dole 27 28,2 29,4 31,2 33 34,8 36,6
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą)

B - Obwód talii

C - Obwód bioder

D - Obwód dołu

E - Długość całkowita (mierzona po plecach )

F - Długość ramienia

G - Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi)

H - Długość rękawa

I - Szerokość rękawa pod pachą

J - Szerokość rękawa w dole

T-SHIRT Simplicite XXS XS S M L XL XXL
A Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą) 86 90 94 100 106 112 118
B Obwód talii 78 82 86 92 98 104 110
C Obwód bioder 88 92 96 102 110 116 122
D Obwód dołu 88 92 96 102 110 116 122
E Długość całkowita (mierzona po plecach ) 59 60 61 62 63,5 65 66,5
F Długość ramienia 5,5 5,7 6 6,4 6,8 7,2 7,6
G Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi) 33 34 35 36,5 38 39,5 41
H Długość rękawa 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20
I Szerokość rękawa pod pachą 32,8 34 35,2 37 38,8 40,6 41,4
J Szerokość rękawa w dole 28,8 30 31,2 32,8 34,6 36,4 38,2
*Wymiary podane w centymetrach
tshirt simplicite tabela rozmiarów
A - Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą)

B - Obwód talii

C - Obwód bioder

D - Obwód dołu

E - Długość całkowita (mierzona po plecach )

F - Długość ramienia

G - Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi)

H - Długość rękawa

I - Szerokość rękawa pod pachą

J - Szerokość rękawa w dole

ŻAKIET XXS XS S M L XL
A Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą) 80 84 90 96 102 108
B Obwód talii 72 76 82 88 94 100
C Obwód bioder 88 92 98 104 110 116
D Obwód dołu 90 94 100 106 112 118
E Długość całkowita (mierzona po plecach ) 67 68 69 70 71 72
F Długość ramienia 10,6 10,9 11,2 11,5 11,8 12,1
G Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi) 34 35 36,5 38 39,5 41
H Długość rękawa 62,6 62,8 63 63,2 63,4 63,6
I Szerokość rękawa pod pachą 31,8 33 34,6 36,2 37,8 39,4
J Szerokość rękawa w dole 22 22,7 23,4 24,1 24,8 25,5
*Wymiary podane w centymetrach
A - Obwód gorsu ( mierzona 1 cm pod pachą)

B - Obwód talii

C - Obwód bioder

D - Obwód dołu

E - Długość całkowita (mierzona po plecach )

F - Długość ramienia

G - Szerokość pleców (mierzona 10 cm od szyi)

H - Długość rękawa

I - Szerokość rękawa pod pachą

J - Szerokość rękawa w dole

ALWAYS RIGHT XSS XS S M L XL
A Długość przodu, od styku ramienia 69 70 71 72 73 74
B Połowa szerokości dołu 42 44 46 48 51 54
C Połowa obwodu talii 36 38 40 42 45 48
D Połowa obwodu klatki piersiowej 39 41 43 45 48 51
E Serokość ramion 35 35,9 36,8 37,7 38,8 39,9
F Długość rękawa 59 59,5 60 60,5 61 61,5
G Połowa obwodu rękawa - biceps 13,3 13,9 14,5 15,1 15,9 16,7
H Połowa obwodu dołu rękawa 8 8,3 8,6 8,9 9,3 9,7
*Wymiary podane w centymetrach
A - Długość przodu, od styku ramienia

B - Połowa szerokości dołu

C - Połowa obwodu talii

D - Połowa obwodu klatki piersiowej

E - Serokość ramion

F - Długość rękawa

G - Połowa obwodu rękawa - biceps

H - Połowa obwodu dołu rękawa
Leginsy Daily Game Changer XXS/XS S/M M/L XL/XXL
A Połowa obwódu pasa 29 31 34 39
B Połowa obwódu bioder 31 33 36 41
C Połowa obwodu uda 22 23 24,5 27
D Połowa obwodu dołu nogawki 9,4 10 10,6 11,6
E Długość po boku 97 98 99 100,5
F Długość wewnątrz 69,5 70 70,5 71
G Połowa obwodu łydki 10,9 11,5 12,1 13,4
*Wymiary podane w centymetrach
A - Połowa obwódu pasa

B - Połowa obwódu bioder

C - Połowa obwodu uda

D - Obwodu dołu

E - Długość po boku

F - Długość wewnątrz

G - Połowa obwodu łydki

Longsleeve No Doubt XXS XS S M L XL
A Długość przodu, od styku ramienia 63 64 65 66 67 68
B Połowa szerokości dołu 36 38 40 42 45 48
C Połowa obwódu talii 30 32 34 36 39 42
D Połowa obwódu klatki piersiowej 34 36 38 40 43 46
E Szerokość Ramion 30 31 32 33 34,2 35,4
F Długość rękawa 60 60,5 61 61.5 62 62,5
G Połowa obwodu rękawa - Biceps 13,3 13,9 14,5 15,1 15,9 16,7
H Połowa obwodu dołu rękawa 7,9 8,2 8,5 8,8 9,2 9,6
*Wymiary podane w centymetrach
A - Długość przodu, od styku ramienia

B - Połowa szerokości dołu

C - Połowa obwódu talii

D - Połowa obwódu klatki piersiowej

E - Szerokość Ramion

F - Długość rękawa

G - Połowa obwodu rękawa - Biceps

H - Połowa obwodu dołu rękawa

Sukienka Frajda Kids 80-86 92-98 104-110 116-122 128-134 140-146 152-158
A Długość przodu, od styku ramienia 44,4 49 53,6 58,2 62,8 67,4 72
B Połowa szerokości dołu 40,9 44,5 48,1 51,7 55,3 58,9 62,5
C Połowa obwódu talii 28 30 32 34 36 38 40
C1 Połowa obwódu Bioder 33,5 35,5 37,5 39,5 41,5 43,5 45,5
D Połowa obwódu klatki piersiowej 28 30 32 34 36 38 40
E Szerokość Ramion 26,2 27,5 28,8 30,1 31,4 32,7 34
F Długośc rękawa 26,9 31,5 36,1 40,7 45,3 49,9 54,5
G Połowa Szekość rękawa - biceps 11,4 12,4 13 13,6 14,2 14,8 15,4
H Połowa szerokości rękawa - doł 7,8 8,2 8,6 9 9,4 9,8 10,2
*Wymiary podane w centymetrach
A - Długość przodu, od styku ramienia

B - Połowa szerokości dołu

C - Połowa obwódu talii

C1 - Połowa obwódu Bioder

D - Połowa obwódu klatki piersiowej

E - Szerokość Ramion

F - Długośc rękawa

G - Połowa Szekość rękawa - biceps

H - Połowa szerokości rękawa - doł

Sukienka Inner Beauty XXS XS S M L XL XXL
A Długość przodu, od styku ramienia 105 106 107 108 109 110 111
B Połowa szerokości dołu 39 41 43 45 48 51 54
C Połowa obwódu talii 38 40 42 44 47 50 53
C1 Połowa obwódu Bioder 46 48 50 52 55 58 61
D Połowa obwódu klatki piersiowej 42 44 46 48 51 54 57
E Szerokość Ramion 36 37 38 39 40,5 42 43,5
F Długośc rękawa 44,2 44,4 44,6 44,8 45 45,2 45,4
G Połowa Szekość rękawa - biceps 15,3 15,9 16,5 17,1 18 18,9 19,8
H Połowa szerokości rękawa - doł 11,9 12,2 12,5 12,8 13,4 14 14,6
*Wymiary podane w centymetrach
A - Długość przodu, od styku ramienia

B - Połowa szerokości dołu

C - Połowa obwódu talii

C1 - Połowa obwódu Bioder

D - Połowa obwódu klatki piersiowej

E - Szerokość Ramion

F - Długośc rękawa

G - Połowa Szekość rękawa - biceps

H - Połowa szerokości rękawa - doł

Peleryna z Zapięciem XXS-XS S-M L-XL
A Długość przodu, od styku ramienia 76 78 80
B Połowa szerokości dołu 54 57 60
C Połowa obwódu talii 58 61 64
D Połowa obwódu klatki piersiowej 62 65 68
E Szerokość Ramion 80 82 84
F Długośc rękawa z ramieniem 67 68 69
G Połowa Szekość rękawa - biceps 17,1 18 19,5
H Połowa obwodu dołu rękawa 12,1 12,5 12,9
*Wymiary podane w centymetrach
A - Długość przodu, od styku ramienia

B - Połowa szerokości dołu

C - Połowa obwódu talii

D - Połowa obwódu klatki piersiowej

E - Szerokość Ramion

F - Długośc rękawa

G - Połowa Szekość rękawa - biceps

H - Połowa obwodu dołu rękawa

Longsleeve Męska Historia S M L XL XXL
A Długość przodu, od styku ramienia 71 73 75 77 79
B Połowa szerokości dołu 50 52 54 56 59
C Połowa obwódu talii 46 48 50 52 55
D Połowa obwódu klatki piersiowej 50 52 54 56 59
E Szerokość Ramion 43,8 44,9 46 47,1 48,4
F Długośc rękawa z ramieniem 65 66 67 68 69
G Połowa Szekość rękawa - biceps 17,8 18,4 19 19,6 20,4
H Połowa obwodu dołu rękawa 11,4 11,7 12 12,3 12,6
*Wymiary podane w centymetrach
A - Długość przodu, od styku ramienia

B - Połowa szerokości dołu

C - Połowa obwódu talii

D - Połowa obwódu klatki piersiowej

E - Szerokość Ramion

F - Długośc rękawa

G - Połowa Szekość rękawa - biceps

H - Połowa obwodu dołu rękawa

Spodnie Kids 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152
A Połowa obwodu pasa (Guma) 18 20 22 24 26 28
B Połowa obwodu bioder 30 32 34 36 38 40
C Połowa obwodu uda 18,3 19,5 20,7 21,9 23,1 24,3
D Połowa obowodu dołu nogawki 10,9 11,5 12,1 12,7 13,3 13,9
E Długość po boku 46 53 61,5 70 78,5 87
F Długość wewnętrzna 27,5 33,5 40,5 47,5 54,5 61,5
*Wymiary podane w centymetrach
A - Połowa obwodu pasa (Guma)

B - Połowa obwodu bioder

C - Połowa obwodu uda

D - Połowa obowodu dołu nogawki

E - Długość po boku

F - Długość wewnętrzna

Bluza Kids 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152
A Długość przodu, od styku ramienia 37,4 42 46,6 51,2 55,8 60,4
B Połowa szerokości dołu 32 34 36 38 40 42
C Połowa obwódu talii 33 35 37 39 41 43
D Połowa obwódu klatki piersiowej 34,5 36,5 38,5 40,5 42,5 44,5
E Szerokość Ramion 33,5 35 36,5 38 39,5 41
F Długośc rękawa 27,9 32,5 37,1 41,7 46,7 51,7
G Połowa Szekość rękawa - biceps 14 15 15,8 16,6 17,4 18,4
H Połowa obwodu dołu rękawa 7,1 7,5 7,9 8,3 8,7 9,1
*Wymiary podane w centymetrach
A - Długość przodu, od styku ramienia

B - Połowa szerokości dołu

C - Połowa obwódu talii

D - Połowa obwódu klatki piersiowej

E - Szerokość Ramion

F - Długośc rękawa

G - Połowa Szekość rękawa - biceps

H - Połowa obwodu dołu rękawa

Bluza After Hours No.2 XXS/XS S/M L/XL XXL
A Długość przodu, od styku ramienia 62,5 64 65,5 70
B Połowa szerokości dołu 52 54 57 64
C Połowa obwódu talii 55 57 60 67
D Połowa obwódu klatki piersiowej 55 57 60 67
E Szerokość Ramion 53 54 55,2 59
F Długośc rękawa 54,5 55 55,5 58
G Połowa Szekość rękawa - biceps 22,4 23 23,9 26
H Połowa obwodu dołu rękawa 9,1 9,5 9,9 10,7
*Wymiary podane w centymetrach
A - Długość przodu, od styku ramienia

B - Połowa szerokości dołu

C - Połowa obwódu talii

D - Połowa obwódu klatki piersiowej

E - Szerokość Ramion

F - Długośc rękawa

G - Połowa Szekość rękawa - biceps

H - Połowa obwodu dołu rękawa

Longsleeve Daily Basic XXS XS S M L XL XXL
A Długość przodu, od styku ramienia 66 67 68 69 70 71 72
B Połowa szerokości dołu 49 51 53 55 58 61 63
C Połowa obwódu talii 44 46 48 50 53 56 58
D Połowa obwódu klatki piersiowej 46 48 50 52 55 58 60
E Szerokość Ramion 38,6 37,7 38,6 39,5 40,6 41,7 42,6
F Długośc rękawa 68 68,5 69 69,5 70 70,5 71
G Połowa Szekość rękawa - biceps 12,8 13,4 14 14,6 15,4 16,2 16,8
H Połowa obwodu dołu rękawa 11,5 11,75 12 12,25 12,6 12,95 13,2
*Wymiary podane w centymetrach
A - Długość przodu, od styku ramienia

B - Połowa szerokości dołu

C - Połowa obwódu talii

D - Połowa obwódu klatki piersiowej

E - Szerokość Ramion

F - Długośc rękawa

G - Połowa Szekość rękawa - biceps

H - Połowa obwodu dołu rękawa

Peleryna No.2 XXS-XS S-M L-XL XXL
A Długość przodu, od styku ramienia 76 78 80 82
B Połowa szerokości dołu 54 57 60 64
C Połowa obwódu talii 58 61 64 68
D Połowa obwódu klatki piersiowej 62 65 68 72
E Szerokość Ramion 80 82 84 86,2
F Długośc rękawa 66 67 68 69
G Połowa Szekość rękawa - biceps 17,1 18 19,5 20,6
H Połowa obwodu dołu rękawa 12,1 12,5 12,9 13,4
*Wymiary podane w centymetrach
A - Długość przodu, od styku ramienia

B - Połowa szerokości dołu

C - Połowa obwódu talii

D - Połowa obwódu klatki piersiowej

E - Szerokość Ramion

F - Długośc rękawa

G - Połowa Szekość rękawa - biceps

H - Połowa obwodu dołu rękawa

Bluza More Fridays XXS S/M L/XL
A Długość przodu, od styku ramienia 67,3 68,3 69,8
B Połowa szerokości dołu 54 57 60
C Połowa obwódu talii 63 66 69
D Połowa obwódu klatki piersiowej 63 66 69
E Szerokość Ramion 61,4 63,1 64,8
F Długośc rękawa 56,5 57,5 58,5
G Połowa Szekość rękawa - biceps 26,5 27,3 28,1
H Połowa obwodu dołu rękawa 8,9 9,2 9,5
*Wymiary podane w centymetrach
A - Długość przodu, od styku ramienia

B - Połowa szerokości dołu

C - Połowa obwódu talii

D - Połowa obwódu klatki piersiowej

E - Szerokość Ramion

F - Długośc rękawa

G - Połowa Szekość rękawa - biceps

H - Połowa obwodu dołu rękawa

Bluza Klasyk XXS/XS S/M L/XL XXL
A Długość przodu, od styku ramienia 59,6 61,3 63 67,9
B Połowa szerokości dołu 47 50 53 62
C Połowa obwódu talii 54 57 60 69
D Połowa obwódu klatki piersiowej 54 57 60 69
E Szerokość Ramion 52,5 54 55,7 60,56
F Długośc rękawa 55 55,5 56 58,5
G Połowa Szekość rękawa - biceps 24,1 25 26,2 28,9
H Połowa obwodu dołu rękawa 9,7 10 10,3 10,9
*Wymiary podane w centymetrach
A - Długość przodu, od styku ramienia

B - Połowa szerokości dołu

C - Połowa obwódu talii

D - Połowa obwódu klatki piersiowej

E - Szerokość Ramion

F - Długośc rękawa

G - Połowa Szekość rękawa - biceps

H - Połowa obwodu dołu rękawa

Szorty Spicy XXS/XS S/M L/XL
A Połowa Obwodu Pasa 34 37 40
B Połowa Obwodu Bioder 46 49 52
C Połowa Obwodu Uda 30,3 32 33,7
D Długość Nogawki - Bok 38 39 40
E Długość Środka Nogawki 12 12,5 13
*Wymiary podane w centymetrach
A - Połowa Obwodu Pasa

B - Połowa Obwodu Bioder

C - Połowa Obwodu Uda

D - Długość Nogawki - Bok

E - Długość Środka Nogawki

Szorty Chilli XXS/XS S/M L/XL
A Połowa Obwodu Pasa 34 37 40
B Połowa Obwodu Bioder 46 49 52
C Połowa Obwodu Uda 29,8 31,5 33,2
D Długość Nogawki - Bok 34,5 35,5 36,5
E Długość Środka Nogawki 8,5 9 9,5
*Wymiary podane w centymetrach
A - Połowa Obwodu Pasa

B - Połowa Obwodu Bioder

C - Połowa Obwodu Uda

D - Długość Nogawki - Bok

E - Długość Środka Nogawki

Bluza z Rysiem KIDS 92-98 104-110 116-122 128-134 140-146 152-158
A Długość z przodu, od styku ramienia 45 47 51,5 56 60,5 65
B Połowa Szerkości dołu 34,5 36,5 38,5 40,5 42,5 44,5
C Połowa Obwodu Tali 43 45 47 49 51 53
D Połowa Obwodu Klatki Piersiowej 43 45 47 49 51 53
E Szerokość Ramion 32,5 34 35,5 37 38,5 40
F Długość Rękawa 39,8 44,5 49,2 53,9 58,6 63,3
G Połowa Obwodu rękawa - Biceps 17 18 19 20 21 22
H Połowa Obwodu dołu rękawa 6,6 7 7,4 7,8 8,2 8,6
*Wymiary podane w centymetrach
A - Długość z przodu, od styku ramienia

B - Połowa Szerkości dołu

C - Połowa Obwodu Tali

D - Połowa Obwodu Klatki Piersiowej

E - Szerokość Ramion

F - Długość Rękawa

G - Połowa Obwodu rękawa - Biceps

H - Połowa Obwodu dołu rękawa

Top Summer Spritz XS/S M/L XL
A Długość z przodu, od styku ramienia 56,5 58 59,5
B Połowa Obwodu Dołu 48 51 54
D Połowa Obwodu Klatki piersiowej 43,5 46,5 49,5
E Szerokość Ramion 33,5 34,1 34,7
*Wymiary podane w centymetrach
A - Długość z przodu, od styku ramienia

B - Połowa Obwodu Dołu

D - Połowa Obwodu Klatki piersiowej

E - Szerokość Ramion

Koszula Summer In The City XS/S M/L XL
A Długość z przodu, od styku ramienia 78 79 80
B Połowa Obwodu Dołu 61 64 68
C Połowa Obwodu Tali 57 60 64
D Połowa Obwodu Klatki piersiowej 56 59 63
E Szerokość Ramion 47 48,3 49,8
F Długość Rękawa 56 56,5 57
G Połowa Obwodu Rękawa - Biceps 19,5 20,4 21,5
H Połowa Obwodu Dołu Rękawa 14,5 14,9 15,4
*Wymiary podane w centymetrach
A - Długość z przodu, od styku ramienia

B - Połowa Obwodu Dołu

C - Połowa Obwodu Tali

D - Połowa Obwodu Klatki piersiowej

E - Szerokość Ramion

F - Długość Rękawa

G - Połowa Obwodu Rękawa - Biceps

H - Połowa Obwodu Dołu Rękawa

Sukienka Summer Dream XS/S M/L XL
A Długość z przodu, od styku ramienia 130 130,8 131,6
B Połowa Obwodu Dołu 84 87 91
C Połowa Obwodu Tali 59 62 66
D Połowa Obwodu Klatki piersiowej 46 49 53
*Wymiary podane w centymetrach
A - Długość z przodu, od styku ramienia

B - Połowa Obwodu Dołu

C - Połowa Obwodu Tali

D - Połowa Obwodu Klatki piersiowej

Spodenki Summee Spritz XXS/XS S/M L/XL
A Połowa Obwodu Pasa 31 34 37
B Połowa Obwodu Bioder 50,5 53,5 56,5
C Połowa Obwodu Uda 33 34,5 36
D Długość Nogawki - Bok 30,75 31,7 32,9
E Długość Środka Nogawki 5,5 6 6,5
*Wymiary podane w centymetrach
A - Połowa Obwodu Pasa

B - Połowa Obwodu Bioder

C - Połowa Obwodu Uda

D - Długość Nogawki - Bok

E - Długość Środka Nogawki

Koszula Summer Spritz XS/S M/L XL
A Połowa Obwodu Klatki piersiowej 97 100 103
B Połowa Obwodu Tali 95 98 101
C Połowa Obwodu Dołu 92 95 98
D Długość z tyłu 147 149,5 152
E Połowa Obwodu Rękawa 15,7 16,5 17,3
F Długość Rękawa 31 32,8 34,6
*Wymiary podane w centymetrach
A - Połowa Obwodu Klatki piersiowej

B - Połowa Obwodu Tali

C - Połowa Obwodu Dołu

D - Długość z tyłu

E - Połowa Obwodu Rękawa

F - Długość Rękawa

Sukienka Sunkissed XS/S M/L XL
A Połowa przodu, od styku ramien 86 87,8 89,6
B Połowa Obwodu Dołu 64,5 67,5 70,5
C Połowa Obwodu Tali 26 29 32
D Połowa Obwodu Bioder 61 64 67
E Połowa Klatki Piersiowej 56 59 62
F Szerokość Ramion 44 45,2 46,4
G Długość Rękawa 25,5 26 26,5
H Połowa Obwodu Rekawa - Biceps 24,5 25,4 26,3
I Połowa Obwodu Dołu Rękawa 11,5 12 12,5
*Wymiary podane w centymetrach
A - Połowa przodu, od styku ramien

B - Połowa Obwodu Dołu

C - Połowa Obwodu Tali

D - Połowa Obwodu Bioder

E - Połowa Klatki Piersiowej

F - Szerokość Ramion

G - Długość Rękawa

H - Połowa Obwodu Rekawa - Biceps

I - Połowa Obwodu Dołu Rękawa

Sukienka Taste of Summer XS/S M/L XL
A Talia 40,5 45 47
B Biust 41 45 49
C Biodra 46 50 53
D Długość 123 123 128
*Wymiary podane w centymetrach
A - Talia

B - Biust

C - Biodra

D - Długość

Top Carmen XXS/XS M/L XL
A Długość całkowita mierzona od ramienia 41 43 44
B Szerokość na dole w gumce 31 32 34
C Długość rękawa 33 35 37
D Szerokość w gorsie 48 51 54
*Wymiary podane w centymetrach
A - Długość całkowita mierzona od ramienia

B - Szerokość na dole w gumce

C - Długość rękawa

D - Szerokość w gorsie

Sukienka Summer Crush XS/S M/L XL
A Dł przodu, od styku ramienia 90,5 93,5 95,5
B Połowa szerokości na dole 64 68 71
C Połowa obwodu talii 28 32 35
D Połowa obwodu bioder 61 65 68
E Połowa obwodu klatki piersiowej 61,5 65,5 68,5
F Długość rękawa 79 79,5 80
G Połowa szerokości rękawa - biceps 37,8 39 39,9
H Połowa szerokości rękawa - dół 10,5 11 11,25
*Wymiary podane w centymetrach
A - Dł przodu, od styku ramienia

B - Połowa szerokości na dole

C - Połowa obwodu talii

D - Połowa obwodu bioder

E - Połowa obwodu klatki piersiowej

F - Długość rękawa

G - Połowa szerokości rękawa - biceps

H - Połowa szerokości rękawa - dół

I - Połowa obwodu bioder

Sukienka No Regrets XS S/M L/XL
A Dł przodu, od styku ramienia 95 96 97
B Połowa szerokości na dole 33 36 39
C Połowa obwodu talii 32 35 38
D Połowa obwodu bioder 38 41 44
E Połowa obwodu klatki piersiowej 35 38 41
F Szerokość ramion 30,2 31,5 32,8
G Długość rękawa 62,5 63 63,5
H Połowa szerokości rękawa - biceps 13,7 14,5 15,3
I Połowa szerokości rękawa - dół 8 8.4 8.8
*Wymiary podane w centymetrach
A - Dł przodu, od styku ramienia

B - Połowa szerokości na dole

C - Połowa obwodu talii

D - Połowa obwodu bioder

E - Połowa obwodu klatki piersiowej

F - Szerokość ramion

G - Długość rękawa

H - Połowa szerokości rękawa - biceps

I - Połowa szerokości rękawa - dół

Sukienka Negroni XXS/XS S/M L/XL
A Połowa obwodu klatki piersiowej 42 44 47
B Połowa obwodu talii 38 40 43
C Połowa dołu 50 52 55
D Wysokość na środku z przodu 119 120 121
E Wysokość na środku z tyłu 92 93 94
F Długość maksymalna ramiączka 49 50 51
G Szerokość ramiączka 0,8 0,8 0,8
H Połowa obowodu bioder 48 50 53
*Wymiary podane w centymetrach
A - Połowa obwodu klatki piersiowej

B - Połowa obwodu talii

C - Połowa dołu

D - Wysokość na środku z przodu

E - Wysokość na środku z tyłu

F - Długość maksymalna ramiączka

G - Szerokość ramiączka

H - Połowa obowodu bioder

Smooth Days XXS/XS S/M L/XL
A Długość Bluzy 61,5 63 64,5
B Szerokość w Biuście 59,5 62 65,5
C Szerokość od Ramienia do Ramienia 60 61 64
D Długość Rękawa 53,5 55 57
*Wymiary podane w centymetrach
A - Długość Bluzy

B - Szerokość w Biuście

C - Szerokość od Ramienia do Ramienia

D - Długość Rękawa

My Cosy Pleasure XXS/XS S/M L/XL
A Długość Bluzy 55 56 57
B Szerokość w Biuście 57 59,5 62
C Szerokość od Ramienia do Ramienia n/a n/a n/a
D Długość Rękawa (od golfu) 53,5 55 57
*Wymiary podane w centymetrach
A - Długość Bluzy

B - Szerokość w Biuście

C - Szerokość od Ramienia do Ramienia

D - Długość Rękawa (od golfu)

Bluza Take It Easy XXS/XS S/M L/XL XXL
A Połowa obwodu klatki piersiowej 52 55 58 61
B Długość przodu, od ramienia 61 61,25 64 65,5
C Połowa obwodu dołu 42,5 45,5 48,5 51,5
D Długość tyłu od ramienia 61 62,5 64 65,5
E Długość Rękawa 62 62,5 63 63,5
F Połowa obwodu rękawa 24,9 25,7 26,5 27,3
*Wymiary podane w centymetrach
A - Połowa obwodu klatki piersiowej

B - Długość przodu, od ramienia

C - Połowa obwodu dołu

D - Długość tyłu od ramienia

E - Długość Rękawa

F - Połowa obwodu rękawa

Sukienka Celebrate Everyday XXS/XS S/M L/XL XXL
A Połowa obwodu Biustu 40 43 48 53
B Połowa obwodu talii 33 36 40 44
C Połowa obwodu bioder 45 48 50 54
D Długość Całkowita 120 120 122 125
E Długość Rękawa 33 33 35 35
*Wymiary podane w centymetrach
A - Połowa obwodu Biustu

B - Połowa obwodu talii

C - Połowa obwodu bioder

D - Długość Całkowita

E - Długość Rękawa

Spódnica Be Classy XS S M L XL
A Połowa obwodu Pasa 33 35 37 40 43
B Połowa obwodu bioder 46,5 48,5 50,5 53,5 56,5
C Połowa obwodu dołu 40 42 44 47 50
D Długość na środku z tyłu 86,5 86,5 86,5 86,5 87,5
E Długość Rozporka 38 38 38 38 38
*Wymiary podane w centymetrach
A - Połowa obwodu Pasa

B - Połowa obwodu bioder

C - Połowa obwodu dołu

D - Długość na środku z tyłu

E - Długość Rozporka

Spodnie Not So Basic XS S M L XL
A Połowa obwodu Pasa 29 33 37 40 43
B Połowa obwodu bioder 44,5 48,5 52,5 55,5 58,5
C Długość Boku 102,5 103 103,5 104 104,5
D Długość wewnętrzna nogawki 74 74 74 74 74
E Połowa obwodu nogawki 23,6 24,8 26 26,9 27,8
F Połowa obwodu kolana 24,3 25,9 27,5 28,7 29,9
*Wymiary podane w centymetrach
A - Połowa obwodu Pasa

B - Połowa obwodu bioder

C - Długość Boku

D - Długość wewnętrzna nogawki

E - Połowa obwodu nogawki

F - Połowa obwodu kolana

Sukienka First Date XS S M L XL
A Długość przodu od styku ramienia 97,3 99 100,7 103,4 106,6
B Połowa szerokości dołu 42 44 46 49 52
C Połowa obwodu talii 36 38 40 43 46
D Połowa obwodu bioder 46 48 50 53 56
E Połowa obwodu klatki piersiowej 44 46 48 51 54
F Szerokość ramion 39 40 41 42 43
G Długość rękawa 61 61 61 61 61
H Połowa szerokości rękawa - Biceps 12,4 13 13,6 14,5 15,4
I Połowa szerokości rękawa - Dół 9,7 10 10,3 10,8 11,3
*Wymiary podane w centymetrach
A - Długość przodu od styku ramienia

B - Połowa szerokości dołu

C - Połowa obwodu talii

D - Połowa obwodu bioder

E - Połowa obwodu klatki piersiowej

F - Szerokość ramion

G - Długość rękawa

H - Połowa szerokości rękawa - Biceps

I - Połowa szerokości rękawa - Dół

Bluza Sporty XS S/M L/XL XXL
A Połowa obwodu klatki piersiowej 58,7 61,7 64,7 67,7
B Długość przodu od ramienia 65 67 69 71
C Połowa obwodu dołu 51 54 57 60
D Długość tyłu od ramienia 65 67 69 71
E Długość rękawa 49,5 50 50,5 51
F Połowa obwodu rękawa 27 27,7 28,4 29,1
*Wymiary podane w centymetrach
A - Połowa obwodu klatki piersiowej

B - Długość przodu od ramienia

C - Połowa obwodu dołu

D - Długość tyłu od ramienia

E - Długość rękawa

F - Połowa obwodu rękawa

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium