Media

W sprawach medialnych z firmą "MKTP - Mój Kraj Taki Piękny", prosimy o kontakt:

tel: +48 667 955 965

e-mail: sklep@mojkrajtakipiekny.com

f:  mktpmojkrajtakipiekny

instagram: mojkrajtakipiekny